Darbuotojų įsipareigojimo organizacijai raiška: logistikos įmonės atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbuotojų įsipareigojimo organizacijai raiška: logistikos įmonės atvejis
Alternative Title:
Expression of employees' commitment to the organization: a case of a logistics company
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Afekcinis įsipareigojimas; Darbuotojo įsipareigojimas organizacijai; Norminis įsipareigojimas; Tęstinis įsipareigojimas; Affective commitment; Continuance commitment; Employees commitment to the organization; Employees' commitment to the organization; Normative commitment.
Keywords:
LT
Afekcinis įsipareigojimas; Darbuotojo įsipareigojimas organizacijai; Norminis įsipareigojimas; Tęstinis įsipareigojimas.
EN
Affective commitment; Continuance commitment; Employees commitment to the organization; Employees' commitment to the organization; Normative commitment.
Summary / Abstract:

LTVadovaujantis nuostatomis, jog organizacijai įsipareigojęs darbuotojas daugiau energijos ir laiko skiria darbui, kokybiškiau ir rezultatyviau atlieka pavestas užduotis bei atsakingiau vykdo įsipareigojimus, verslo įmonėms aktualu suvokti ir gebėti valdyti darbuotojo įsipareigojimo organizacijai reiškinį. Tyrimo problema: kokie ir kaip asmeniniai veiksniai lemia darbuotojų įsipareigojimą organizacijai? Tyrimo tikslas – ištirti darbuotojų įsipareigojimo logistikos įmonei raišką įvertinant asmeninių veiksnių poveikį.Tyrimo uždaviniai: konceptualizuoti darbuotojo įsipareigojimą organizacijai; išanalizuoti darbuotojo įsipareigojimo organizacijai modelius; identifikuoti asmeninius veiksnius, turinčius poveikį darbuotojo įsipareigojimui organizacijai; nustatyti darbuotojų įsipareigojimo įmonei raišką. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė, apklausa raštu, duomenų rinkimas ir duomenų apdorojimas. Tyrimo rezultatų apdorojimui pritaikytas statistinės duomenų analizės programa SPSS, o duomenų grafiniam atvaizdavimui pasitelkta MS Excel. Išvados: darbuotojo įsipareigojimas organizacijai traktuojamas stipriu emociniu prieraišumu prie organizacijos bei siekiu kuo ilgiau joje išlikti; darbuotojo įsipareigojimas organizacijai leidžia geriau atlikti darbą bei suteikia darbuotojui ir jo organizacijai abipusę naudą. Iš moksliniams tyrimams taikomų nuo vienos iki keturių dimensijų darbuotojo įsipareigojimo organizacijai modelių populiariausias yra trijų komponentų, apimantis darbuotojo emocinio, tęstinio bei norminio įsipareigojimo organizacijai aspektus. Remiantis tyrimo rezultatais, logistikos įmonės X darbuotojai pasižymi stipriausiai išreikštu emociniu prieraišumu organizacijai.Turint omenyje, jog šioje įmonėje darbuotojai silpniausiai įsipareigoję tęstiniu požiūriu, verta projektuoti ir ateityje diegti specifinę motyvacinę sistemą, pagrįstą darbuotojo darbo stažu. [Iš leidinio]

ENBased on the provision that an employee who is committed to an organization devotes more energy and time to work, performs the tasks delegated more qualitatively and productively, and fulfils obligations more responsibly, business companies need to perceive and manage the phenomenon of employee commitment to the organization. The problem of the research is what and how various factors determine an employee's commitment to the organization. The research aims to investigate the expression of employees’ commitment to a logistics company by assessing the impact of personal factors. The objectives of the research are to conceptualize an employee's commitment to the organization; analyze patterns of an employee's commitment to the organization; identify personal factors affecting an employee's commitment to the company, and determine the expression of the employees’ commitment to the logistics company. The research methods include the analysis and synthesis of scientific literature; a written survey using a printed questionnaire; data collecting and data processing. The statistical data analysis programme SPSS was applied for the processing of the research results, and MS Excel was used for graphical representation of the data. The conclusions reveal that the employees' commitment to the organization is viewed as a strong emotional attachment to the organization and a desire to remain in the organization for as long as possible. It enables them to do their job better and brings mutual benefits to the employee and his organization. From the 4-dimensional models of employees' commitment used in research, the most popular is the 3-dimensional one, which covers the aspects of affective, continuance, and normative employee commitment to the organization. According to the results of the research, the emotional attachment to the organization is the strongest among the employees of the investigated logistics company.However, bearing in mind that employees in this company have the weakest continuance commitment, it is worthwhile to design a specific motivation system for the employees' length of service in the organization in the future. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85139
Updated:
2020-10-13 18:54:27
Metrics:
Views: 113    Downloads: 67
Export: