Studijų rezultatų samprata pagal Bloomo taksonomijos emocinę sritį

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Studijų rezultatų samprata pagal Bloomo taksonomijos emocinę sritį
Alternative Title:
Conception of learning outcomes in the Bloom's taxonomy affective domain
In the Journal:
Aukštojo mokslo kokybė. 2010, Nr. 7, p. 37-59
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Dorovinis ugdymas / Moral education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliamas probleminis klausimas dėl nepakankamo studijų rezultatų sampratos pagrindimo, remiantis Bloomo taksonomijos emocine sritimi. Ieškant atsakymų, pateikiama mokymo ir mokymosi/dėstymo ir studijavimo pagal emocinę sritį samprata; pristatomi emocinės srities studijų rezultatų pagrįstumo kriterijai; atskleidžiamos studijavimo pasiekimų vertinimo galimybės minėtoje srityje; išryškinami emocine sritimi grindžiamų studijų rezultatų raiškos ypatumai Europos ir Lietuvos aukštąjį mokslą reguliuojančiuose dokumentuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bloomo taksonomija; Emocinės srities studijų rezultatai; Emocinės srities studijų rezultatų pagrįstumo kriterijai; Požiūriai; Požiūris; Studijų rezultatai; Vertybės; Attitude; Attitudes; Bloom taxonomy; Bloom's taxonomy; Emotional area of study results; Learning outcomes; Learning outcomes in affective domain; The results of studies in the field of emotional validity criteria; Values.

ENThe article raises a problematic issue regarding an insufficient base of the conception of learning outcomes in the Bloom’s taxonomy affective domain. The search for solutions introduces the conception of teaching and learning in the affective domain as well as presents validity criteria of learning outcomes in the affective domain. The possibilities for the assessment of learning achievements in the mentioned domain are identified. The peculiarities of learning outcomes in the affective domain discussed in the documents regulating European and Lithuanian higher education are shown. [From the publication]

ISSN:
1822-1645
Related Publications:
Bendravimo dimensija studijų kokybės vertinime : studentų požiūris / Vitalija Gerikienė. Studijos šiuolaikinėje visuomenėje. 2011, Nr. 2(1), p. 32-37.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27427
Updated:
2018-12-17 12:45:53
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: