Būsimų pareigūnų - MRU I kurso studentų požiūrio į fizinį aktyvumą ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimų pareigūnų - MRU I kurso studentų požiūrio į fizinį aktyvumą ypatumai
Alternative Title:
Attitudinal peculiarities to physical activity of would-be police officers, 1-st year students of Mykolas Romeris University
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2004, Nr. 62 (54), p. 27-37
Notes:
Kiti aut.: Dovydas Ivanovas, Antanas Butavičius, Rimantas Mikalauskas.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – išsiaiškinti 2002 ir 2003 metais į Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakultetą įstojusiųjų ryšio su laisvalaikio fiziniu aktyvumu ypatumus. Straipsnyje pa-teikiami studentų, 2002 ir 2003 metais įstojusių į Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakultetą, anketinės apklausos duomenys apie laisvalaikio fizinį aktyvumą bei požiūrio į jį aspektų analizė. Anonimiškai apklausti 346 pirmo kurso studentai (2002 m. – 219, 2003 m. – 127). Tik 45,7 proc. visų respondentų teigia, kad per 12 mokymosi vidurinėje mokykloje metų įgijo fizinių pratimų pritaikymo įgūdžių ir galėtų savarankiškai fiziškai lavintis. Laisvalaikiu mankštinasi 62,1 proc. apklaustųjų. Pagrindinė mankštos nedarymo priežastis – laiko stoka (47,5 proc.). Antroji iš neigiamų priežasčių yra tingėjimas (27,1 proc.). Ilgiau kaip 3 metus mankštinasi 38 proc., 2–3 metus – 31,3 proc. ir iki 1 metų – 30,4 proc. apklaustų būsimųjų pareigūnų. 12,6 proc. respondentų mankštos trukmė – iki 10 min., 24,3 proc. – 10–20 min. ir 63,0 proc. – 30 min. ir ilgiau. 36,9 proc. mankštinasi 1–2, 56,0 proc. – 3–4 ir 7,1 proc. – 5 ir daugiau kartų per savaitę. Dauguma apklaustų studentų pasirinko arba pasirinktų bėgimo (24,4 proc.), svorių kėlimo (20,7 proc.) bei plaukimo (12,9 proc.) pratimus.Statistiškai patikimai daugiau moterų, 2003 metais (20,9 proc.) nei 2002 (5,7 proc.) įstojusių į MRU Kauno policijos fakultetą, daug dėmesio skiria jėgos lavinimui (keldamos svorius). Santykinai didesnė respondentų dalis (38,1 proc.) renkasi konkrečiai jiems tinkamą mankštos metu judėjimo būdą, kiti – mokamus patinkančios sporto šakos užsiėmimus (22,1 proc.) bei užsiėmimus, kuriems nereikia finansinių išlaidų (19,9 proc.). Daugumos studentų nuomone, mankštintis reikia nuolat (61,3 proc., p<0,001) ir kiekvienas asmeniškai turi rūpintis, kad būtų sudarytos sąlygos mankštintis (52 proc., p<0,001), tik tada tikėtis Kūno kultūros ir sporto departamento (17,6 proc.) bei sporto klubų (12,6 proc.) pagalbos šioje veikloje. [Iš leidinio]

ENThe aim of the article was to establish the relation peculiarities between physical activity and leisure time of students’ enrolled to the Kaunas Police Faculty of the Mykolas Romeris University in the years 2002 and 2003. Questionnaire data of the students enrolled to the Kaunas Police Faculty of the Mykolas Romeris University in the years 2002 and 2003 about their physical activity in leisure time and the analysis of different attitudinal aspects to it are presented in the article. The subjects who have participated in experiment by filling in questionnaires anonymously were 346 1-st year students, 219 students in 2002 and 127 students in 2003 respectively. Merely 45,7 % of those questioned maintained that during 12 years of learning at secondary schools of general education they have acquired skills of doing physical exercises and could develop themselves physically on their own. Some 62,2 % of those questioned do physical exercises in leisure time. The basic reason for not doing exercises is the lack of time (47,5 %). The second negative reason indicated by the students is laziness (27,1 %). 38 % of would be police officers have been doing exercises for over 3 years, 31,3 % – for 2- 3 years and up to 1 year – 30,4 %. The duration of exercising among the respondents is as follows: up to 10 min. – 12,6 %, 10–20 min. – 24,3 % and 30 min. or more – 63,0 %. 36,9 % have been doing exercises once or twice, 56,0 % – 3–4 times and 7,1 % – 5 or more times per week.The majorities of the students questioned have chosen or would choose running (24,4 %), weight – lifting (20,7 %) and swimming (12,9 %) exercises. A statistically reliably greater percentage of women enrolled in the Kaunas Police Faculty of the Mykolas Romeris University in 2003 (20,9 %), as compared to 2002 (57 %), pay attention to strength development by going in for weight – lifting. A relatively greater portion of respondents (38,1 %) choose the group of exercises most suitable for them, the others (22,1 %) choose paid classes in their favorite kind of sports, still others (19,9 %) choose exercises that require no expenditure. The majority of students (61,3 %, p<0,001) are of the opinion that exercising should be regular and everyone of them personally should worry about being provided suitable conditions for exercising (52,0 %, p<0,001) and only then expect support in this activity on the part of sports clubs (12,6 %) as well as the Department of Physical Education and Sport (17,6 %). [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41139
Updated:
2018-12-17 11:28:45
Metrics:
Views: 6    Downloads: 3
Export: