Būsimų policijos pareigūnų - Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakulteto 2002 ir 2003 metų studentų - fizinio parengtumo rodiklių dinamika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimų policijos pareigūnų - Mykolo Romerio universiteto Kauno policijos fakulteto 2002 ir 2003 metų studentų - fizinio parengtumo rodiklių dinamika
Alternative Title:
Dynamics of physical preparedness indices of future police officers - students of Mykolas Romeris University, Kaunas Police Faculty in 2002 and 2003
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2004, Nr. 62 (54), p. 78-87
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami duomenys apie studentų, įstojusių 2002 ir 2003 metais į Mykolo Romerio universiteto (tuomet dar Lietuvos teisės universiteto) Kauno policijos fakultetą, fizinį parengtumą apibūdinančių rodiklių dinamiką. Analizuojamos skirtingų studijų metų pirmakursių testavimų rezultatų kitimo kreivės, pateikiamos prielaidos dėl priežasčių, kurios santykinai daro įtaką šio proceso ypatumams. Palyginus dviejų metų pirmakursių – būsimųjų policijos pareigūnų – įvadinių studijų metu atliktų fizinių ypatybių testavimų rezultatus nustatyta, kad vidutiniai fizinį pasirengimo lygį atspindintys rodikliai (staigiosios jėgos bei bendrosios, greičio ir jėgos ištvermės) statistiškai patikimai skiriasi. Atlikta tyrimų medžiagos ir studijų programos turinio analizė leidžia teigti, kad labiausiai būsimų pareigūnų fizinio parengtumo būklės gerėjimo procesą teigiamai veikia atranka bei aukšto lygio fizinio parengtumo būklės būtinumo motyvacija, pasireiškianti kryptingomis iniciatyvomis: savarankišku darbu specializuotose jėgos ugdymo salėse, sporto sekcijų, laisvai pasirenkamų disciplinų (specialus fizinis rengimas) bei aktyviu konsultacijų lankymu. Po 10 studijų mėnesių 2002 ir 2003 metų pirmakursių rezultatai tapo statistiškai reikšmingai panašūs (P>0,05), išskyrus moterų ir vyrų rankų jėgos ištvermės rodiklius. Po mokomosios praktikos sumažėjo vyrų rankų jėgos iš-tvermės (p<0,01), o moterų dar ir pilvo jėgos ištvermės rodiklių vidutinės reikšmės (p<0,05). Nepaisant to, studentų fizinio pasirengimo lygis išliko santykinai aukštas ir jie buvo pajėgūs pasiekti rezultatus, atitinkančius reikalavimus asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą. [Iš leidinio]

ENThe article deals with data about students who entered the Mykolas Romeris University, Kaunas Police Faculty in 2002 and 2003 dynamics of indices characterising physical preparedness. The first year students’ testing results change curves are analysed and presumptions of causes, which relatively influenced peculiarities of this process, are presented. Comparison of the first year students’ physical characteristics testing results in 2002 and 2003 revealed that mean indices showing physical preparedness (explosive and general force, speed and strength endurance) differ statistically. Analyses of research material and curriculum content show that students’ selections as well as motivation for the necessity of top level physical preparedness make a positive influence on physical preparedness of future police officers. The motivation is expressed by purposeful initiatives: independent work in specialised gyms of strength development, attendance of sports sections, free choice of subjects (special physical preparedness) as well as active attendance of tutorials. Consequently, after 10 months of studies in 2002 and 2003 the results of the first year students became statistically similar (P>0,05), except for the indices of male and female hand strength. After the training practice male hand strength endurance decreased (p<0,01), as well as mean indices of female stomach strength endurance (p<0,05). Regardless of this, students’ physical preparedness remains relatively high and the students are capable of demonstrating the results, which are necessary for the persons of internal service. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41140
Updated:
2018-12-17 11:28:45
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: