Verslo pokyčių, susijusių su informacinių technologijų ir telekomunikacijų plėtra, valdymo modeliavimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslo pokyčių, susijusių su informacinių technologijų ir telekomunikacijų plėtra, valdymo modeliavimas: disertacija
Alternative Title:
Modelling Management of Business Changes Related to Proliferation of Information Technologies and Telecommunications
Publication Data:
Vilnius, 2006.
Pages:
180 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Business change, caused by information and communication technologies development, management modeling Vilnius, 2006 23 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTSpartus informacinių technologijų ir telekomunikacijų (ITT) vystymas, globalizacija, politinės aplinkos kitimas, žinių ekonomikos kūrimas ir kiti veiksniai daro įtaką verslui. ITT tampa neatsiejama verslo dalimi: pirma, kaip priemonė verslui organizuoti, antra, kaip verslo kryptis. Išryškėja įmonę pasiekiančių informacijos srautų judėjimo greičio bei apdorojimo kokybės svarba. Įgyvendinant ITT integravimo organizacijose projektus, iškyla projektų įgyvendinimo rizikos mažinimo problema, kur vienas iš elementų yra integravimo laikas bei jo sutrumpinimo galimybės. Spartėjant ITT plėtrai ir jų sąlygojamiems pokyčiams, verslo vienetams tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje vis aktualesnė tampa ITT pasirinkimo ir integravimo (kuo greičiau ir su minimalia rizika) problema. Naujiems iššūkiams indentifikuoti ir konkretizuoti bei verslo aplinkos pokyčiams įvertinti būtina atlikti ITT raidos, vadybos raidos, pokyčių valdymo ITT integravimo organizacijose vadybos principų bei metodų struktūrinę – sisteminę analizę. Mokslinių tyrimų objektas – verslo pokyčių, susijusių su ITT raida, organizacijoje valdymas. Darbo tikslas – sukurti verslo pokyčių, susijusių su ITT raida, valdymo modelį. Darbe buvo taikyta sisteminė analizė, leidusi atskleisti ITT ir vadybos raidos dėsningumus, verslo pokyčių valdymo specifiką ITT plėtros sąlygomis. Pagrindinis modelio privalumas – sistemiškai sujungtos vadybos teorijos ir verslo praktikos. Tai leidžia operatyviai priimti verslo pokyčių valdymo sprendimus, parinkti ITT priemones bei pokyčių įgyvendinimo būdus.

ENRapid advancement of information technologies and telecommunication (ITT), globalization, changes in a political environment, development of knowledge economy and other factors influence businesses. ITT becomes an essential part of business: first, as means for organizing business, second, as business direction. It becomes clear how important is the speed of information flows reaching a company and the quality of processing. When implementing ITT integration projects within organizations, one faces the problem of reducing the risk of implementing projects comprising such elements as integration time and possibilities of reducing it. As ITT proliferation rate increases and leads to changes, business units both in Lithuania and worldwide increasingly find the problem of choosing and integrating ITT (as fast as possible and with minimum risk) relevant. To identify and detail new challenges and to evaluate changes in business environment, it is necessary to carry out structural-systemic analysis of management principles and methods of ITT evolution, management evolution, change management, ITT integration within organizations. The object of scientific research– management of business changes, related to evolution of ITT, in organizations. The goal of the research – to create a model of managing business changes related to ITT proliferation. The author utilized systemic analysis, which allows establishing regularities in evolution of ITT and its management, specific features of managing business change under conditions of ITT proliferation. The main advantage of the model – systematic connection between management theory and business practice. This link helps managers to take management decisions on business changes quickly, facilitates the choice of ITT instruments and ways of implementing changes.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10367
Updated:
2022-02-07 20:09:33
Metrics:
Views: 55
Export: