Audito būklė ir raidos problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Audito būklė ir raidos problemos
Alternative Title:
Audit: current status and development problems
Keywords:
LT
Auditas / Audit.
Summary / Abstract:

LTDvidešimtojo amžiaus pabaiga ir dvidešimt pirmojo amžiaus pradžia įeis į žmonijos istoriją kaip itin audringas ir permainingas laikotarpis, per kurį įvyko daugybė esminių pokyčių ūkiniame gyvenime ir auditinėje veikloje. Sudėtinga ūkinė veikla ir besikomplikuojantys ūkiniai santykiai nuolat keitė auditinę veiklą. Atlikti auditą pagal susiformavusias tradicijas darosi vis sunkiau, nes tam reikia aukštesnės auditorių kvalifikacijos ir skirti vis daugiau laiko to paties ūkio subjekto auditui, dėl ko neišvengiamai turi brangti audito paslaugos. Ūkio subjektai, vadovaudamiesi racionalumo kriterijais, nelinkę skirti vis daugiau lėšų apmokėti už audito paslaugas. Didėjanti konkurencija tarp audito įmonių vertė tobulinti auditą taip, kad būtų galima pareikšti nuomonę nedidinant audito darbų apimties. Dėl minėtų aplinkybių pastaraisiais dešimtmečiais iš esmės pasikeitė finansinio audito pobūdis, procedūros ir rezultatų pateikimo tvarka. Finansinio audito transformacija davė daug pozityvių permainų. Tačiau atsirado ir naujų problemų. Neseniai kilusi audito krizė akivaizdžiai parodė, kad finansiniame audite yra dar labai daug spręstinų dalykų. Šiame straipsnyje vertinama audito būklė, tiriamos problemos, su kuriomis susiduria auditoriai ir jų klientai.Reikšminiai žodžiai: Auditas; Audito būklė ir raidos problemos; Audit: current status and development problems.

ENThe end of the 20th and the beginning of the 21st century will go down in history of mankind as an especially turbulent and unsettled period, which saw the emergence of plenty of essential changes in economic life and audit activities. Complex economic activities and complicated economic relations encouraged a continuous change of audit activities. It is becoming more and more difficult to perform audit according to the existing traditions, since that requires a higher qualification of the auditors and more time for auditing the same undertaking, which unavoidably increases the price of audit services. Undertakings, referring to the reasonability criteria, are not inclined to dedicate more funds for paying for audit services. The increasing competition among the audit companies forced to improve the audit in the way to be able to express an opinion without increasing the volume of works. Due to the aforementioned circumstances the character, procedures of financial audit and the results presentation procedure underwent essential changes during the last several decades. Transformation of the financial audit gave a good deal of positive results. However, new problems came into existence. The latest audit crisis obviously showed that there are a lot of unresolved issues, pertaining to financial audit. The article evaluates the state of audit and examines the problems, faced by auditors and their clients.

ISBN:
99559841139
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4219
Updated:
2013-04-28 16:02:29
Metrics:
Views: 30
Export: