Dvasingumo raiška paauglių bendraamžių grupėse

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvasingumo raiška paauglių bendraamžių grupėse
Alternative Title:
Spirituality manifestation in teenager's age groups
In the Journal:
Soter. 2003, 9 (37), p. 85-96
Keywords:
LT
Dvasingumas paauglių tarpe; Paauglių bendraamžių grupės.
EN
Spirituality in teenagers age groups; Spirituality inteenagers age groups; Teenagers age groups.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojama dvasingumo raiška paauglių bendraamžių grupėse. Įvertinama skirtingų bendraamžių grupių dvasinių vertybių pasireiškimas. Straipsnyje išryškinama, jog paauglio dvasingumo savivokoje svarbią vietą užima asmeninis savęs, kaip dvasingos asmenybės, suvokimas. Paaugliai dvasingumą interpretuoja kaip aukštos vidinės kultūros, dvasinio didingumo bruožą, kuris būdingas brandžiai asmenybei. Svarbiausios vertybės paauglių gyvenime yra meilė, tiesa ir tikėjimas. Todėl paauglio dvasingumo savivokoje svarbią vietą užima asmeninis savęs, kaip dvasingos asmenybės suvokimas. Daugiausiai paaugliai renkasi vertybinio kryptingumo grupes, kurioms būdinga lygiateisiškumas. Bendras visų grupių telkimosi pamatas – vienodi interesai. Svarbiausias grupių įvairovės bruožas – lygiateisiškumas. Paaugliams yra svarbūs santykiai su bendraamžių grupėmis. Paaugliai priima tokias vertybes, kuriomis vadovaujasi bendraamžių grupės. Psichologinio-socialinio statuso bendraamžių grupei yra aktualios šios vertybės: meilė, ištikimybė, tikėjimas, teisingumas, protingumas, linksmumas. Kiemo bendraamžių grupės paaugliai tarpusavio santykiuose renkasi įdomumą, linksmumą, gėrį ir meilę. Paauglių vertybinio kryptingumo lyderiavimo tipo bendraamžių grupėms yra svarbios aukščiausios dvasinės vertybės – meilė ir tikėjimas. Paauglių grupėse dvasingumas reiškiasi siekiant bendražmogiškų vertybių ir pažįstant tikėjimą, tiesą ir meilę.

ENThis article analyzes expression of spirituality in the adolescent peer groups. Manifestation of spiritual values is evaluated in different peer groups. The article emphasizes that perception of a personal self as a spiritual personality is very important for teenager’s spiritual self-image. Adolescents interpret spirituality as high internal culture, spiritual greatness, which are typical traits of a mature personality. Love, truth and faith are the principle values for teenagers. Therefore, perception of a personal self as a spiritual personality is very important in their spiritual self-image. Mostly adolescents select value purposefulness groups because of equality typical to those groups. The common basis for the formation of all groups is the same interests. The most important feature of the diversity in groups is equality. Relationship with peer groups is important for adolescents. Teenagers accept the values, which their peer groups follow. For the peer group with psychological-social status, the following values are relevant: love, loyalty, faith, justice, cleverness, liveliness. Teenagers of yard-peer groups prefer interest, liveliness, goodness and love in their interactions. Love and faith are important as the highest spiritual values to value purposefulness leadership-type of adolescent peer groups. Spirituality is expressed in pursuance of human values and cognizing faith, truth and love.

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38786
Updated:
2018-12-17 11:16:05
Metrics:
Views: 19    Downloads: 8
Export: