Žmogaus teisių raida ir perspektyvos Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žmogaus teisių raida ir perspektyvos Lietuvoje
Alternative Title:
Development of human rights and their perspectives in Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2000, Nr. 15 (7), p. 66-72
Keywords:
LT
Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija (European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms); Žmogaus teisių doktirna; Žmogaus teisė; Žmogaus teisės.
EN
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; Human rights; Human rights doctrine; Lithuania.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos kai kurios žmogaus teisių raidos istorinės problemos ir dabartinė situacija bei galimos raidos perspektyvos, daug dėmesio skiriama tarptautiniams žmogaus teises reglamentuojantiems teisės aktams ir jų įtakai Lietuvos teisei. Nors straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama pilietinėms ir politinėms teisėms, tačiau pabrėžiamas teisių nedalumo principas. Ypač daug dėmesio skiriama Europos žmogaus teisių konvencijos įtakai Lietuvos žmogaus teisių doktrinos raidai. Žmogaus teisių raidos Lietuvoje perspektyvos yra vertinamos kaip Europos teisės tradicijų tąsa. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the development of human rights doctrine in Lithuania in historical and nowdays perspective. The author stresses the importance of international human rights instruments, especially of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in reforming of the Lithuanian legal system. The problems of universality and indivisibility of human rights are also discussed in the article. The author also analyses the conformity of certain Lithuanian laws with the constitutional human rights and international standards. Particular attention is paid to the problems of implementation of human rights and to the perspectives of legal reform towards better protection of human rights in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33003
Updated:
2018-12-17 10:45:36
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: