The Sinergy of ICT and management in organizations

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Sinergy of ICT and management in organizations
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba . 2010, Nr. 15, p. 1071-1077
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Darna; Organizacijos vadyba; Socialinė atsakomybė; Sinergija
EN
Sustainable; Organization management; Social responsibility; Synergy
Summary / Abstract:

LTSinergijos efektas, sukurtas individo veikloje, smarkiai įtakoja organizacijos efektyvumą. Sinergijos efekto sukuriamos galimybės yra plačiai analizuojamos ir įgyvendinamos didelėse tarptautinėse kompanijose, kurios veikia sėkmingai valdydamos organizacijos sinergijos procesus. Sinergijos efektas gali būti dar svarbesnis mažoms ir vidutinėms įmonėms, negu dideliems subjektams, veikiantiems tarptautinėje rinkoje. Lietuvoje dominuoja mažos ir vidutinės įmonės. Dėl šios priežasties sinergijos efektui skiriama mažai dėmesio. Siekiant organizacijos tvarumo, organizacijos mikroklimatas turi būti kuriamas naudojant mažiausiai du skirtingus organizacijos faktorius, galinčius kurti sinergiją. Informacinės komunikacinės technologijos (IKT) yra intensyviai naudojamos žmogaus kasdieniniame asmeniniame gyvenime ir darbe, organizacijos vis labiau tampa dideliu tinklu, bet aktyvių socialinių procesų svarba organizacijoje nemažėja, todėl reikia koordinuoti darbuotojų poreikį teigiamam mikroklimatui organizacijoje ir optimaliam IKT naudojimui. Kai šie procesai yra koordinuojami, galima pereiti į kitą fazę - taikyti mikroklimato ir IKT sinergiją generuojant pelną. Straipsnyje analizuojamos aplinkybės, kurios reikalingos siekiant užtikrinti IKT ir teigiamo organizacijos mikroklimato sinergiją. Deja, sinergijos vertės organizacijos vidiniams ir išoriniams procesams suvokimo analizė parodė, kad respondentai labai mažai žino apie sinergijos kūrimo galimybes.

ENOpportunities created by the synergy effect are analyzed and implemented in large international enterprises widely, that act successfully as they manage synergy processes in the organization. Synergy effect can be even more crucial for the small and medium sized enterprises than for the large subjects that act in the international market. Small and medium sized enterprises dominate in Lithuania. It is the reason why little attention is paid to the synergy effect. Information communication technologies are working in everyday humans‘ individual and working life, organizations are becoming as a huge network more and more but the importance of active social processes in organization do not decrease that is why it is necessary to coordinate employees’ demand for positive microclimate in organization and optimal use of ICT. As these processes are coordinated it is possible to move to the next stage – namely, to use microclimate and ICT synergy for generating benefit. This article analyzes circumstances that are necessary to ensure the synergy of ICT and positive organization microclimate. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32696
Updated:
2020-02-14 11:06:46
Metrics:
Views: 29    Downloads: 1
Export: