Verslo organizacijų klimato įvertinimo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslo organizacijų klimato įvertinimo galimybės
Alternative Title:
Organizational climate assessment possibilities in business organizations
In the Journal:
Psichologija. 2005, t. 31, p. 86-100
Keywords:
LT
Organizacijos klimatas; Organizacijos klimato vertinimas.
EN
Organizational climate; Assessment of organizational climate.
Summary / Abstract:

LTDaugelio tyrimų rezultatai rodo, kad organizacijos klimatas ir jos veiklos rezultatai yra susiję. Organizacijos klimato matavimas gali būti atspirties taškas planuojant veiklos tobulinimo, siekiant didesnio efektyvumo, pokyčius. Straipsnyje pristatytos trys organizacijos klimato teorijų grupės ir atliktas tyrimas, siekiant aprašyti Lietuvos verslo organizacijų klimatą. Tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos verslo organizacijų klimatą taikant tam sukurtą metodiką. Tyrimui keliami uždaviniai: 1) parengti organizacijos klimato vertinimo metodiką; 2) išanalizuoti organizacijos klimato ypatybes, būdingas Lietuvos verslo organizacijoms. Gauti rezultatai rodo, kad Lietuvos verslo organizacijų klimatas turi bendrų ypatumų: geriausiai yra vertinama organizacijos svarba darbuotojams (didžiavimasis organizacija), darbuotojų pastangos ir tarpusavio santykiai bei pagarba, o blogiausiai – darbuotojų veiklos ir pastangų įvertinimas bei darbo organizavimas. Sukurta metodika patikrinta tiriant Lietuvos verslo organizacijas. Ji leidžia įvertinti bei aprašyti organizacijos klimatą ir gali būti pagrindas aiškinantis, kokia yra organizacijos būklė. [Iš leidinio]

ENThe result of numerous researches indicates that the organisational climate and the results of its operations are related. The measurement of the organisational climate may be a starting point in planning changes and improving activity. The article presents three groups of the organisational climate theories, and the study attempting to describe the climate of the Lithuanian business organisations. The goal of research was the assessment of climate of the Lithuanian business organisations by applying the specifically developed method. Tasks of the research included: 1) preparation of a method for the assessment of the organisational climate; 2) analysis of the organisational climate specifics characteristic for the Lithuanian business organisations. The obtained results indicate that the climate of the Lithuanian business organisations has common points: the importance of organisation for employees was assessed the highest (being proud about the own organisation), along with the efforts of employees and their mutual relations and respect, whereas the assessment of efforts and activities of employees and the organisation of work were assessed the worst. The developed method was verified by applying it in business organisations. It enables to assess the organisational climate and can be a basis for evaluating the condition of organisation.

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2622
Updated:
2018-12-17 11:36:38
Metrics:
Views: 83    Downloads: 4
Export: