Pradinės mokyklos mokinių aktyvinimas ugdant rašytinę kalbą : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pradinės mokyklos mokinių aktyvinimas ugdant rašytinę kalbą: disertacija
Alternative Title:
Activation of Primary School Schoolchildren in the Development Written Language
Publication Data:
Klaipėda, 2004.
Pages:
119, [96] lap
Notes:
Disertacija rengta 1998-2004 metais Klaipėdos universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Klaipėdos universitetas, 2004. Bibliografija.
Reviews:
Apžvalga leidinyje Pedagogika. 2005, 76, p. 164-166
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Elementary school learner activisation through written language development Klaipėda, 2004 66 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje siekiama teoriškai ir eksperimentiškai ištirti mokinių aktyvumą ugdant rašytinę kalbą pradinės mokyklos III-IV klasėse. Darbą sudaro dvi dalys. Pirmojoje, teorinėje, analizuojamos mokinių aktyvinimo problemos bei filosofinės, psichologinės, pedagoginės ir kt. jų interpretacijos. Taip pat aptariama kalbos mokslo ir dalyko specifikos reikšmė ugdant raštinę kalbą, visuminio požiūrio į kalbos ugdymą ištakos, požiūrių kaita, didaktinės tendencijos ir kalbos ugdymo specifika šiandieninėje mokykloje. Antroji dalis skirta pristatyti tyrimo metodologiją, eksperimento modelį ir turinį. Trečiojoje dalyje aprašomas tiek pedagogų, tiek moksleivių požiūrių į mokinių aktyvinimą tyrimas bei moksleivių aktyvinimo eksperimento rezultatai ir pateikiamos rekomendacijos.

ENThe dissertation aims to theoretically and experimentally examine the activeness of 3rd-4th grade primary school schoolchildren in the development of written language skills. The study consists of three parts. The first part analyses the problems of activation to schoolchildren, as well as their philosophical, psychological, pedagogical and other interpretations. It also discusses the significance of the particularity of linguistics in the development of written language skills, the origins of the holistic approach to language learning, the changing views on the subject, the didactic trends, as well as the particularity of language teaching in the contemporary school. The second part presents the research methodology, as well as the model and the content of the experiment. The third part describes the research of the attitudes of both the pedagogues and the schoolchildren towards the activation of schoolchildren, the results of the activation experiment, and presents recommendations.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10726
Updated:
2022-01-22 15:09:54
Metrics:
Views: 19
Export: