Kūrybiniai teksto darbai - svarbi pradinės mokyklos mokinių kūrybinių nuostatų ugdymo sąlyga : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūrybiniai teksto darbai - svarbi pradinės mokyklos mokinių kūrybinių nuostatų ugdymo sąlyga: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
153, [39] lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje apibendrinamas tyrimas, kuriuo siekta ištirti kūrybinių teksto darbų įtaką jauniausių pradinukų kūrybinių nuostatų kaitai. Pirmiausia tikslinama kūrybinės nuostatos sąvoka, aptariamos kūrybinės nuostatos ugdymo galimybės: akcentuojama, kad kūrybinė veikla - pagrindinė vaikų kūrybinių nuostatų ugdymo forma; pirma ir antra klasė – tinkamas kūrybinių nuostatų ugdymo laikotarpis; žodinės kūrybinės užduotys – tinkama jauniausių pradinukų kūrybinių nuostatų ugdymo priemonė. Pristatomas pedagogui praktikui pritaikytas bei pirmos ir antros klasės mokinių amžiaus ypatybes atitinkantis kūrybinių nuostatų fiksavimo būdas, apibendrinami jauniausių pradinukų kūrybinių nuostatų tendencijų pirmais - antrais mokslo metais tyrimo rezultatai. Įvertinus kalbos mokymo metodikos kaitą, šiandienes pradinės mokyklos aktualijas, apibūdinama teksto darbų sistema, atspindinti produkcinės ir reprodukcinės veiklos santykį. Numatoma pirmos ir antros klasės mokinių kūrybinių nuostatų ugdymui tinkama teksto darbų sistema, jų naudojimo principai, reikalingos žinios ir sąvokos. Aprašomas eksperimentinio mokymo turinys (t.y. gebėjimai, kurie būtini šio amžiaus mokinių sėkmingai žodinei (sakytinei ir rašytinei) kūrybinei veiklai, elementarios žinios ir sąvokos), numatomi eksperimentinio mokymo turinio pateikimo formos (supažindinimo su medžiaga būdai ir formos, žodinių kūrybinių užduočių sistema). Paskutinėje darbo dalyje aprašomi eksperimentinio mokymo efektyvumo tyrimo rezultatai. [Iš leidinio]

ENThe thesis summarizes a research that aims at investigating the impact of creative text work on change of creative attitudes in the youngest primary school pupils. First of all, the conception of a creative attitude is revised and possibilities to develop creative attitude are discussed: it is accentuated that a creative activity is the key form for the development of a child’s creative attitudes; the first and the second form are the appropriate timing for development of creative attitudes; verbal creative assignments are appropriate for development of creative attitudes in the youngest primary school pupils. It introduces the method of fixation of creative attitudes adjusted to a pedagogue-practitioner and suitable for age peculiarities of the first and the second form pupils. It also summarizes the research results of creative attitude trends of the youngest primary school pupils during the first and the second school year. Following the assessment of language teaching methodology changes and relevant issues of a current primary school, the system of textual work is described that reflects the relationship between a productive and reproductive activity. It anticipates an appropriate textual work system for education for creative attitudes of the first and second form pupils as well as the utilization principles and required knowledge and conceptions. It describes the content of experimental teaching (i.e. abilities that are necessary for successful verbal (spoken and written) creative activity, required basic knowledge and concepts), anticipated delivery forms of the experimental teaching content (methods and forms for introduction to the material, and the system of verbal creative assignments). The last part of the thesis describes the results of experimental teaching effectiveness analysis.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10225
Updated:
2022-02-07 20:09:32
Metrics:
Views: 102
Export: