Years of membership in the EU : challenges for translators and translator trainers in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Years of membership in the EU: challenges for translators and translator trainers in Lithuania
Keywords:
LT
ES dokumentų vertimas į lietuvių kalbą; Europos Sąjunga; Magistro programa vertimui žodžiu ir raštu; Vertimas; Vertimo studijų katedra; Vertėjų rengimas Lietuvoje; Vilniaus universitetas.
EN
European Union; The Department of Translation and Interpretation Studies; The Master's degree course in Translation; The translation of EU documents into Lithuanian; Translation; Translators' education in Lithuania; Vilnius University.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamas vertėjų vaidmuo Lietuvos tapus Europos Sąjungos nare. Teigiama, jog vertėjai užėmė svarbią vietą Lietuvai ruošiantis narystei ES – į lietuvių kalbą vertė narystės sąlygas, pirminius ir antrinius teisės aktus. Pagrindiniai šio darbo iššūkiai buvo būtinybė sukurti ES dokumentų stilių ir registrą, specializuotą terminiją, IT įrankius, leidžiančius išlaikyti terminologinį vientisumą ir formos standartą. Siekiant vertimų kokybės kilimo ir su tuo susijusio tolydaus lietuvių administracinės kalbos vystymosi svarbu vertėjų ES institucijose bendradarbiavimas tarpusavyje ir pat metu – su lietuvių kalbą prižiūrinčiomis institucijomis. Siekiant tobulinti kalbos priežiūrą ir reguliavimą būtini administracinės kalbos, registrų, specialiosios terminijos, taip pat vadinamosios vertiminės lietuvių kalbos įtakos šiuolaikinei bendrinei kalbai tyrimai. Aktyvi profesinių organizacijų veikla, dalyvavimas tarptautinėse asociacijose, sklandžiai veikianti vertėjų licencijavimo sistema yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys geras vertėjų darbo sąlygas, vertimų kokybę ir profesijos prestižo augimą. Straipsnyje aptariamas Vilniaus universiteto, Filologijos fakulteto Vertimų studijų katedros veikla. Katedra augo kartu su didėjančia Lietuvos vertimų rinka, jos vystymesi pastebimas reikšmingas posūkis nuo tradicinio filologinio profilio prie vertimų teorijos ir praktikos disciplinų, ateities vertėjų ugdymo. Straipsnio autorės nuomone, siekdama patenkinti aukštos kvalifikacijos vertimų specialistų poreikį Katedra turėtų išplėsti profesinių studijų pasiūlą.

ENThe article reviews the role of translators after Lithuania joined the European Union. Translators and interpreters had a very important role in Lithuania’s preparations for the EU membership. The main challenges they faced were the necessity to create a style and register of EU documents, terminology and IT tools. Seeking to improve the quality of translations and the related development of Lithuanian administrative language, the mutual cooperation between translators of EU institutions and institutions monitoring the use of the Lithuanian language is very important. Seeking to improve the control and regulation of the Lithuanian language, it is necessary to perform a research of the administrative language, registers, special terminology, as well as the impact the so-called translated Lithuanian language has on the standard language. Active activities of professional organisations, participation in international associations and smooth operation of the system of licencing of translators are the key factors determining good conditions of translators’ work, the quality of translations and the improvement of the image of the profession. The article discusses activities of the Department of Translation Studies of the Faculty of Philology of Vilnius University. The Department has been growing together with the growing Lithuanian market of translations. Its development was marked with its transition from the traditional philological profile to the theory and practical subjects of translation and education of future translators and interpreters. The author of the article believes that seeking to satisfy the demand for highly qualified translation specialists, the Department should enhance the supply of professional studies.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32509
Updated:
2017-03-27 16:37:07
Metrics:
Views: 30
Export: