Europos Sąjungos teisės aktų vertimo ir jų aiškinimo problematika : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos Sąjungos teisės aktų vertimo ir jų aiškinimo problematika: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
236 p
Notes:
Disertacija rengta 2001-2006 m. Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Translation and interpretation of European Union legal acts Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto l-kla, 2006 31 p
Summary / Abstract:

LTDarbe nagrinėjamos su Europos Sąjungos (ES) teisės aktų vertimu ir jų aiškinimu susijusios problemos. Didžiausias dėmesys skiriamas ES Tarybos atskirai ir Europos Parlamento ir Tarybos bendrai priimtų ES teisės aktų lietuvių kalba ir kitomis oficialiosiomis ES kalbomis nagrinėjimui. Aptariama ES daugiakalbiškumo koncepcija, nagrinėjamos vertimo teorijos (silpnosios / stipriosios kalbos teorijos) taikymas ES teisės tekstų vertimui, aprašomas ES teisės terminijos kūrimas, raida ir taikymas, ypatingas dėmesys skiriamas tekstų lietuvių kalba vertimui ir Lietuvos patirčiai verčiant ES teisinius tekstus, nagrinėjamas kalbos ir teisės santykis, šio santykio prielaidos, raida ir perspektyvos bei Teisingumo Teismo teisminė praktika, susijusi su ES terminijos aiškinimu. Keliami šie klausimai: kas svarbiau – pati kalba ar ja įtvirtinta teisė? Koks ES teisės akto redakcijos viena kalba santykis su visų kitų oficialių ES kalbų redakcijų tekstais? Koks nacionalinės teisės vaidmuo aiškinant ES teisės aktus? Kuri ES oficiali kalba yra viršiausia aiškinant ES teisės aktų nuostatas? Taip pat atskirai aptariamas ES teisės tekstų aiškinimas valstybių narių nacionaliniuose teismuose. Pateikiamas klaidos ES teisės aktuose apibrėžimas ir supažindinama su jos ištaisymo procedūros ypatumais. Nagrinėjama ES nepriklausančių valstybių (Kanados, Šveicarijos) ir tarptautinių organizacijų (pvz., JT) patirtis verčiant ir aiškinant teisinius tekstus bei su tuo susijusi teisminė praktika. [Iš leidinio]

ENThe work analyses problems on translation and interpretation of EU legislative acts. It is focused on analysis of EU legislative acts passed by the EU Council separately and jointly with the European Parliament in Lithuanian and other official EU languages. The concept of EU verbosity as well as application of translation (weak and strong) theories are analyzed, also development, process, and application of EU legislative terminology is described. The work also focuses on translation of texts in Lithuanian as well as experience of Lithuania translating EU legal texts, the ratio of language and the law, and preconditions, progress, and perspectives pertaining to this ratio, as well as judicial experience of the Court of Justice related to explanation of the EU terminology. The following questions are raised: what is more important—the language or the law enforced in that language? What is the relation of wording of an EU legislative act in one language with wording x in other official EU languages? What is the role of national law in interpretation of EU legislative acts? Which of the official EU languages is used in explanation of EU legislative acts? Besides, explication of legislative texts in national courts of member states is discussed separately. Definition of error as per EU legislative acts and peculiarities of corrective procedure are introduced. Experience of translation and explanation of legal texts as well as case-law of countries that do not belong to the EU (Canada and Switzerland) as well as international organizations (e.g. the UN) is analysed.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9207
Updated:
2022-02-07 20:08:55
Metrics:
Views: 23
Export: