Retrospektyvus žvilgsnis į etikos problemas Lietuvos valstybės tarnyboje : naujos problemos, jų turinys ar raiškos formos?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Retrospektyvus žvilgsnis į etikos problemas Lietuvos valstybės tarnyboje: naujos problemos, jų turinys ar raiškos formos?
Alternative Title:
Retrospective look at the problems of ethics in the Lithuanian public service: new problems, their content and forms of expression
In the Journal:
Politologija. 2011, Nr. 4 (64), p. 39-73
Keywords:
LT
Administravimas; Etika / Ethics; Korupcija; Valstybės tarnyba.
EN
Administrative culture; Corruption; Public service.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pateikiamas retrospektyvus žvilgsnis į etikos problemas nepriklausomoje Lietuvos valstybėje Sovietų Sąjungos laikotarpiu ir po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Straipsnyje nagrinėjami valstybės tarnybos etikos problemų (biurokratizmo, interesų konflikto, kyšininkavimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, protekcionizmo, korupcijos), turinio, mastų ir formų pokyčiai. Nors atskiros problemos buvo daugiau ar mažiau būdingos tam tikram laikotarpiui, jų esmė skirtingais valstybės tarnybos etapais beveik nepakito. Tai rodo poreikį tyrinėti Lietuvos politinės ir administracinės kultūros įtaką valstybės tarnybos etikai ir kitiems viešojo valdymo reiškiniams. [Iš leidinio]

ENThis article provides a retrospective look at the problems of ethics in the independent state of Lithuania, the period of Soviet Union and after the re- establishment of Lithuania’s independence. In this article, the author analyses the changing problems of ethics (red-tape, conflict of interest, bribery, abuse of authority, protectionism, corruption) in the Lithuanian public services in terms of their content, extent and forms. Although certain periods of time are characterised by smaller or larger individual problems, their essence remained almost the same throughout different stages of the public service. This conclusion points to the need to analyse the impact of Lithuanian political and administrative culture on public service ethics and other phenomena of public management. [From the publication]

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32046
Updated:
2018-12-17 13:03:46
Metrics:
Views: 24    Downloads: 9
Export: