Valstybės tarnautojai ir valstybės tarnyba Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918-1940 m.) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės tarnautojai ir valstybės tarnyba Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918-1940 m.): disertacija
Alternative Title:
Civil service and civil servants in the First Republic of Lithuania (during 1918-1940)
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007.
Pages:
1 pdf (165 p.)
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 metais Vytauto Didžiojo universitete. Daktaro disertacija (humanitariniai mokslai) - 2007. Bibliografija.
Keywords:
LT
Valstybės tarnautojai; Valstybės tarnybos įstatymo projektas; Valstybės tarnybos organizavimas.
EN
Civil service; Civil servants; 1918-1940.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas — valstybės tarnybos, kaip administracinės sistemos, formavimas Lietuvos Respublikoje 1918-1940 metais: valstybės tarnybos raida, šį institutą apibrėžiantys įstatymai ir valstybės tarnautojų personalas, valstybės tarnybos organizaciniai elementai. Tyrimo tikslas — ištirti valstybės tarnybos sandarą, atskleisti valstybės tarnybos kūrimo/si kelią ir valstybės tarnautojų sociodemografines bei profesines ypatybes. Iki šiol atlikti Lietuvos valstybės tarnybos raidos tyrimai itin negausūs, taigi, rengiant disertaciją, daugiausia remtasi Pirmosios Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą reglamentuojančia teisine baze bei Lietuvos centriniame valstybės archyve surinkta ministerijų dokumentacija. Disertacijoje atskleidžiamos svarbiausios jaunos valstybės administracinio aparato kūrimosi problemos, ribojusios valstybės tarnybos organizavimo galimybes, jos veiklos efektyvumą, taip pat lėmusios ilgalaikių, sunkiai išsprendžiamų teisinių problemų gausą. Darbe analizuojamas Pirmosios Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos teisinis reglamentavimas, pirmą kartą istoriografijoje pristatomi ir tiriami visu valstybingumo laikotarpiu rengti Valstybės tarnybos įstatymo projektai. Nemažai dėmesio skiriama valstybės tarnybos politizavimo aspektams, carinės Rusijos imperijos teisinio paveldo įtakai Lietuvos valstybės administraciniam aparatui. Taip pat gilinamasi į svarbius valstybės tarnybos organizavimo elementus: vykdytą etatų politiką, valstybės tarnautojų atlygio bei socialinių garantijų sistemas, tarnautojų priėmimo į tarnybą, karjeros galimybių, mokymo problemas. Siekiama atskleisti esmines valstybės tarnautojų charakteristikas: pilietybę, tautybę, lytį, amžių. Tyrime daug dėmesio skiriama ir valstybės tarnautojų profesinių sąjungų veiklos analizei.

ENThe object of the research of the dissertation is the formation of the civil service as an administrative system in the Republic of Lithuania during 1918-1940: the development of the civil service, legislation and personnel characterizing that institution, organizational elements of the civil service. The aim of the research – to explore the structure and to reveal both the process of development and sociodemographic and professional features of civil servants. Researches of development of civil service of Lithuania is still scanty. The dissertation is mostly based on legal base regulating civil service of the First Republic of Lithuania and documentation of ministries gathered in the Lithuanian Central State Archives. The dissertation describes the most important problems of the development of civil administration in a young state, which limited the civil service's organizing opportunities and the efficiency of its work, also produced a number of long-term and difficult to solve legal problems. The legal regulation of the civil service of the First Republic of Lithuania is analyzed. The projects of civil service law that were prepared during all period of self – dependence are presented and studied for the first time in historiography. It analysis the aspects of politizations of civil service, and the influence of heritage of Russian Empire legislation on the apparatus of civil administration of Lithuania. The dissertation describes important organization elements of civil service: staff policy, the systems of civil servants payment and social security, the recruitment policy, carrier opportunities and training problems. It tries to reveal the main characteristics of civil servants: citizenship, nationality, gender and age. A lot of attention is paid to the analysis of civil servants Trade Union’s activities.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/74103
Updated:
2022-01-27 15:33:27
Metrics:
Views: 12    Downloads: 5
Export: