Šiaulių miesto viešųjų užrašų kalbos negerovės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaulių miesto viešųjų užrašų kalbos negerovės
In the Journal:
Kalbos aktualijos. 2011, Nr. 9, p. 37-43
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendrinė kalba; Gramatikos klaidos; Kalbos klaidos; Leksikos klaidos; Viešieji užrašai; Common language; Grammatical mistakes; Language mistakes; Lexical mistakes; Public records; Standard language.
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Gramatikos klaidos; Kalbos kultūra / Language culture; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Viešieji užrašai.
EN
Common language; Grammatical mistakes; Language mistakes; Lexical mistakes; Public records; Standard language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos Šiaulių viešojoje erdvėje (reklaminiuose stenduose, iškabose, vitrinose ir t. t.) pastebėtos įvairios kalbos negerovės. Šiaulių viešuosiuose užrašuose rasta leksikos, morfologijos ir žodžių darybos, sintaksės, taip pat skyrybos, rašybos ir korektūros klaidų. Leksikos klaidų viešuosiuose užrašuose pastebėta palyginti nedaug. Viena iš nevartotinos leksikos grupių – svetimybės, tai yra žodžiai, turintys lietuviškus atitikmenis ar pakaitus (ofisas). Taisytini ir kiti Šiaulių miesto viešuosiuose užrašuose vartojami angliški žodžiai ar net rašmenys (automobilių tiuningas (=puošyba); tonerių (= dažų kasečių) pildymas; tel / fax (= tel / faks.). Primintina, kad pirmenybė teiktina ne skoliniui „rūbai“, o lietuviškam daiktavardžiui „drabužiai“, žodis „remontas“ keistinas lietuvišku „taisymas“. Ypač dažnai netaisyklingai vartojamas būdvardis „mobilus“ (mobilūs (= mobilieji) telefonai). Rasta ir linksnių vartojimo klaidų: „Alus... Ir išsinešimui“ (= išsinešti; išsineštinai). Peržiūrėjus 20 Šiaulių miesto gatvių viešuosius užrašus ir atlikus jų analizę, galima teigti, kad miesto viešuosiuose užrašuose dar esama nemažai taisytinų dalykų. Kalbos ir kitų klaidų miesto viešuosiuose užrašuose rasta dar nemažai, nors per pastarąjį dešimtmetį jų pastebimai sumažėjo. Į viešųjų užrašų kalbą vis dar braunasi svetimų kalbų žodžiai, dažnai nepaisoma rašybos ir skyrybos taisyklių. Viešųjų užrašų kalba visų pirma turėtų rūpėti pačių įmonių ir įstaigų savininkams, nes ji veikia visuomenės kalbos kultūrą, kenkia firmos prestižui.

ENThe article analyses various misuse of the language in Šiauliai public spaces (advertisements, signboards, window-cases and etc.). The mistakes of vocabulary, morphology and word-building, syntax, punctuation, spelling and printing were found in Šiauliai public inscriptions. There were not many vocabulary mistakes. One of lexical groups that should not be used is barbarisms, i.e. the words that have Lithuanian equivalents and substitutes (ofisas). Other English words or signs (automobilių tiuningas (=puošyba); tonerių (= dažų kasečių) pildymas; tel / fax (= tel / faks.) are correctable in public inscriptions of Šiauliai town, as well. It shall be remembered that the priority is given to a Lithuanian noun “drabužiai” instead of a borrowing “rūbai”, and the word “remontas” shall be changed into a Lithuanian one “taisymas”. An adjective “mobilus” (mobilūs (= mobilieji) telefonai) is usually used incorrectly. There are some case mistakes, as well: “Alus... Ir išsinešimui” (= išsinešti; išsineštinai). After an analysis of public inscription of 20 streets in Šiauliai, it may be stated that there are quite many mistakes in public inscription of the town. Quite many vocabulary and other mistakes were found in public inscriptions, however, the number of such mistakes had obviously decreased during the last decade. Public inscriptions are still full of foreign-origin words, and the rules of spelling and punctuation are ignored. First of all, the language of public inscriptions should be the object of interest of the owners of companies and institutions because it negatively influences the culture of the society and the status of the company.

ISSN:
1648-9446
Related Publications:
  • Reklamos verslas ir kalbos taisyklingumas / Rita Urniežiūtė. Reklamos kalba / sudarė Rita Miliūnaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2004. P. 46-57.
  • Viešieji užrašai : po dokumentus ir Vilniaus gatves pasižvalgius / Pranas Kniūkšta. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2006. 52 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30620
Updated:
2018-12-17 13:01:31
Metrics:
Views: 21    Downloads: 14
Export: