Anglų kalbos vartojimas ir kodų kaita Lietuvos televizijų reklamose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Anglų kalbos vartojimas ir kodų kaita Lietuvos televizijų reklamose
Alternative Title:
Use of English and code-mixing in TV commercials in Lithuania
In the Journal:
Kalbotyra. 2010, t. 62 (3), p. 108-125
Keywords:
LT
Anglų kalba; Anlų kalba; Globalizacija; Kalba; Kalbos prestižas; Kodų kaita; Komercinių TV reklamų tekstynas; Lietuvių kalba; Reklama; Televizija.
EN
Code mixing; Code-mixing; Corpus of TV commercials recorded; English; English language; Globalisation; Language; Language prestige; Lithuanian; TV; TV commercials.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje keliama Lietuvoje iki šiol labai mažai tirta kalbos domenų praradimo problema ir analizuojami anglų ir lietuvių kalbų santykiai televizijos reklamoje. Tyrimo tikslas – nustatyti anglų kalbos vartojimo apimtis ir plitimą, angliškų elementų funkcijas bei kodų kaitos pobūdį. Medžiaga rinkta 2003 m. ir 2009 m., vieną savaitę įrašinėjant Lietuvos televizijų transliuojamų žiūrimiausių laidų reklamas. Tyrimo medžiagą iš viso sudarė per 1200 reklamų. Dviejų laikotarpių palyginimas parodė, kad televizijos reklama Lietuvoje nėra prarandamas kalbos domenas ir situacija praktiškai nesikeičia. Vien anglų kalba transliuojamų reklamų beveik nepasitaikė, o didžiąją dalį korpuso sudarančiose mišriose reklamose vyravo angliški prekės pavadinimai. Pastebėta, kad daugiau informacijos anglų kalba pateikiama rašytine nei garsine forma, taip pat, kad reklamose panaudojama anglų kalbos simbolinė vertė ir prestižas. [Iš leidinio]

ENThe paper focuses on the problem of language domain loss and sets out to examine the relationship between Lithuanian and English in TV commercials in Lithuania. The aim of the research is to determine the spread of English, together with the functions of English elements in the commercials and code-mixing. The data consists of a corpus of TV commercials recorded in 2003 and in 2009; in total, more than 1200 commercials, broadcasted during the most popular TV programs in one week each year. The analysis has shown that TV advertising as a domain of Lithuanian language use is not being lost and the situation hasn’t changed over the years. There are almost no only English commercials. Most of the commercials are a mix of Lithuanian and English codes, while English is mostly used in the product names. There are few English slogans and not much other information in English in the corpus. It turned out that there might be a special strategy for the localization of commercials in Lithuania. The oral form of the commercials is more Lithuanized than the written form. The slogans and the product names are presented in translation or explained in Lithuanian. At the same time, the written part of the commercials can have more information in English. Some English insertions most likely have a symbolic function to make an impression that the product advertised is valuable or modern. The use of English in commercials may have the purpose of communicating prestige and especially targeting at an audience with a high social status or young people. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28223
Updated:
2018-12-17 12:48:56
Metrics:
Views: 101    Downloads: 13
Export: