Petras Avižonis ir jo lietuviškoji medicinos terminija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Petras Avižonis ir jo lietuviškoji medicinos terminija: disertacija
Alternative Title:
Petras Avižonis and his Lithuanian medical terminology
Publication Data:
Kaunas, 2001.
Pages:
125 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas – apžvelgti su lituanistine veikla susijusius svarbiausius Petro Avižonio gyvenimo tarpsnius ir ištirti P. Avižonio lietuviškosios medicinos terminijos sudarymo principus. Darbe taikomas aprašomasis metodas, pagal kurį atliekama kokybinė medicinos terminų analizė ir tiriama P. Avižonio medicinos terminijos sudarymo sistema. Kiekybinė terminų analizė taikoma nustatant svarbiausius P. Avižonio medicinos terminų šaltinius ir dariausius terminų kūrimo būdus. Medžiaga darbui rinkta iš visų spausdintų P. Avižonio medicinos mokslo darbų (iš viso apie 5000 terminų). Darbe teigiama, kad iki trečiojo dešimtmečio vidurio P. Avižonis vartojo daug nelietuviškų medicinos terminų – tarptautinių žodžių. Vėlesni P. Avižonio medicinos darbai rodo, kad autorius vengė svetimų kalbų terminų ir siekė jiems surasti kuo daugiau lietuviškų atitikmenų. Šiandien žinoma daugiau nei 200 P. Avižonio sudarytų lietuviškų medicinos terminų. Kilmės atžvilgiu P. Avižonio raštuose vartotus medicinos terminus galima skirstyti į tris grupes: 1) lietuviškus, 2) hibridus, 3) skolinius. Pagal sandarą P. Avižonio vartotus terminus galima skirstyti į vienažodžius ir sudėtinius. Vienažodžiai pagal jų ryšį su pavadinamu dalyku skirstomi į paprastuosius ir darinius, sudėtiniai – į dvižodžius ir trižodžius. Pagal pagrindinio ir šalutinių dėmenų sintaksinius ryšius sudėtiniai medicinos terminai yra susiję derinimo, valdymo, koreliavimo ir dvilypiais sintaksiniais ryšiais.

ENThe purpose of the dissertation is to review Petras Avižonis’ involvement in Lithuanian studies and to examine his principles for creating Lithuanian medical terminology. The dissertation employs the descriptive method, through which a qualitative analysis of the medical terminology is done and P. Avižonis’ medical terminology creation system is examined. A quantitative analysis of terms is done to establish P. Avižonis most important sources of medical terminology and the most productive methods of creating terminology. Material for the work was collected from all P. Avižonis’ published works on medicine (about 5000 terms in all). The work states that until the middle of the 1920s, P. Avižonis used much non-Lithuanian medical terminology – international words. Later works by P. Avižonis on medical themes show that the author avoided foreign language terms and tried to find suitable Lithuanian alternatives for them. Today more than 200 Lithuanian medical terms forged by P. Avižonis are known. In terms of origin the medical terminology used in P. Avižonis’ writings can be separated into three groups: 1) Lithuanian, 2) hybrids, 3) loanwords. In terms of structure, the terms used by P. Avižonis can be divided into single-word terms and compound terms. The single-word terms are classified, according to their link with the named object, as simple terms and derivations, while the compound terms are classified as tow-word or three-word terms. According to the syntactic relationship of the basic and the incidental components, compound medical terms are linked to coordinating, governing, correlating and two-fold syntactic relationships.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10176
Updated:
2022-02-07 20:08:28
Metrics:
Views: 72
Export: