Marijampolės apskrities vienišų motinų požiūris į valstybės paramą šeimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Marijampolės apskrities vienišų motinų požiūris į valstybės paramą šeimai
Alternative Title:
Attitude's of Marijampolės district single mothers' into state support providing to family
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2010, Nr. 3 (19), d. 2, p. 59-68
Keywords:
LT
Nepilna šeima; Socialinė parama; Socialinės paslaugos; Vienišos motinos.
EN
Incomplete family; Single mothers; Social services; Social support.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu Lietuvoje vykstančios permainos, naujos ekonominės sąlygos, realus ir potencialus nedarbas, išaugusi socialinė diferenciacija atsispindi, koncentruojasi ir pasireiškia įvairiose socialinėse grupėse. Nemažai mūsų visuomenės žmonių susiduria su sunkumais, kurių savo jėgomis, t.y. be kitų pagalbos negali įveikti. Valstybės parama vienišų motinų, auginančių vaikus, šeimoms yra nepakankama, todėl valstybė turėtų kreipti didesnį dėmesį tokioms šeimos, teikdama finansinę, socialinę, psichologinę pagalbą. Taip pat reikėtų gerinti informacijos sklaidą kadangi dauguma vienišų motinų nežino apie joms priklausančią paramą bei teikiamas socialines paslaugas. Šiame straipsnyje autorės siekia ištirti vaikus auginančių vienišų motinų požiūrį į valstybės paramą šeimai, teikiamas socialines paslaugas. [Iš leidinio]

ENRecently, the changes taking place in Lithuania, the new economic conditions, real and potential unemployment, increased social differentiation reflected, focused and asserts in the various social groups. Many people in our society is facing difficulties with their forces, i.e. unaided cannot cope. State support for single mothers with children, and their families are inadequate, so the state should pay more attention to such families by providing financial, social, psychological assistance. It is also necessary to improve the dissemination of information, whereas the majority of single mothers are not aware of their due support and social services. This article aims to explore the attitude of single mothers to the state support and social services providing for families. Number of single mothers' in recent decades has increased significantly. Socio-economic surveys show that single mothers is still classified as being at risk, they are ill-equipped material. Child's growth in family of single mother may have and positive consequences. Child who lives in such kind family sees his mother's sacrifices, her confidence, patience, and become most responsible themselves, those children are able to take care about themselves and others. [text from author]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30480
Updated:
2018-12-17 12:52:56
Metrics:
Views: 15    Downloads: 9
Export: