A Teacher's role in the formation of children's sensitive behaviour

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Teacher's role in the formation of children's sensitive behaviour
Alternative Title:
Mokytojo vaidmuo formuojant vaikų jautrų elgesį
Keywords:
LT
Dorovinis auklėjimas; Jautrumas; Mokytojai / Teachers; Pradinės mokyklos.
EN
Moral education; Primary school; Sensitivity; Teacher's role in the formation of child's behaviour.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis, besiremiantis Lietuvos švietimo dokumentų analize, praeities ir dabarties filosofais, psichologų ir edukologų darbais, atskleidžia, kad jautrumas dabar ir anksčiau buvo ir yra svarbus asmens moralės ir dvasingumo kriterijus. Tai įrodo, kad jautrumas pradinėje mokykloje – neatidėliotina problema ir yra pagrįsta būtinybė tirti ugdytojų įtaką jautrumo vystymuisi nuo pradinės mokyklos amžiaus iki paauglystės. Ekspertų, apklaustų pedagogų ir vaikų longitudinio tyrimo rezultatai rodo, kad metų eigoje keičiasi ne tik vaiko elgesys (vaikai tampa jautresni, šiuo atžvilgiu berniukų ir mergaičių elgesys tampa panašus), bet tuo pačiu ir keletas pedagoginio požiūrio aspektų. Buvo nustatyta, kad pamokoje naudojami netradiciniai metodai turi mažiau įtakos mokinių jautrumui. Jautraus vaiko elgesys priklauso nuo mokytojo kvalifikacijos, darbo stažo ir bendravimo stiliaus. [Iš leidinio]

ENThe article, basing on the analysis of Lithuania education documents, philosophers of the past and present, works by psychologists and educators, reveals that sensitivity at present and in the past was and is an important criterion of a person‘s morality and spirituality. It proves that sensitivity in primary school is an urgent issue and there is a motivated necessity to investigate educators‘ influence on sensitivity development from primary school age to adolescence. The longitude research results by the experts, surveyed educators and children show that not only the child‘s behaviour changes in the course of years (children become more sensitive, the behaviour of boys and girls becomes similar in this aspect), but some aspects of the pedagogical approach change as well. It has been ascertained that non-traditional methods used in a lesson have less influence on pupils‘ sensitivity. The behaviour of a sensitive child depends on the teacher‘s qualifications, seniority, and the style of interaction. [From the publication]

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3023
Updated:
2018-12-17 11:37:02
Metrics:
Views: 13    Downloads: 2
Export: