Didžiojo kunigaikščio institucinio dvaro susiformavimas Lietuvoje (XIV a. pabaigoje - XV a. viduryje)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Didžiojo kunigaikščio institucinio dvaro susiformavimas Lietuvoje (XIV a. pabaigoje - XV a. viduryje)
Alternative Title:
  • Formation of the Grand Duke's Institutional Estate in Lithuania (at the End of the 14th Century – the Middle of the 15th Century)
  • Die Bildung des institutionellen grossfürstlichen Hofes in Litauen (Ende des 14. - Mitte des 15. Jahrhunderts)
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2006, 2005/1, p. 5-38
Keywords:
LT
14 amžius; 15 amžius; Dvarų kultūra / Manor culture.
Summary / Abstract:

LTDidžiojo kunigaikščio dvaro struktūra Lietuvoje klostėsi nuo pat valstybingumo pradžios, tačiau Vytauto laikais susiformavo kokybiškai naujas institucinis valdovo dvaras. Straipsnyje nagrinėjama šio dvaro kūrimo istorija, jo organizacijos, sudėties, įtakų klausimai. Vytauto laikais buvo perimta europinė pagrindinių dvaro pareigūnų (maršalo, iždininko ir kt.) sistema, kuri nuo brandžiųjų Viduramžių buvo tapusi suverenaus karaliaus ar kunigaikščio valdžios požymiu. Šalia pareigūnų kita pagrindinė dvaro gyventojų grupė buvo dvarionys (lot. curienses, rus. дворянин), kuriais tapdavo lietuvių ir kaimyninių kraštų kilmingieji. Institucinio dvaro sukūrimas sudarė sąlygas dvejopai integracijai. Tų pačių socialinių, valdymo ir reprezentacinių struktūrų perėmimas pavertė Vytauto dvarą suverenaus valdovo institucija ir leido įsilieti į komunikacijos tarp Europos monarchų erdvę. Kita vertus, vietos kilmingųjų įtraukimas į dvaro organizaciją pozityviai atsiliepė tarnybos valdovo dvare prestižui ir reikšmingai prisidėjo prie vidinės politinio krašto elito integracijos. Didžiojo kunigaikščio dvaras suburdavo įvairias ir neretai konfliktuojančias krašto diduomenės grupes, ugdydavo bendro intereso ar gerovės (res publica) supratimą ir skleisdavo tas pačias vertybes bei madas. Būtent šia prasme bajoriška Vytauto aplinka buvo svarbi erdvė „LDK bajorų tautos“ tapsmui ir europinio gyvenimo būdo sklaidai LDK diduomenėje. Vytauto sukurtą institucinio dvaro organizaciją perėmė jo įpėdiniai didžiojo kunigaikščio soste. Straipsnio priede pateiktas Ldk dvaro gyventojų sąrašas (1392–1440). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Didžiojo kunigaikščio dvaras; Ankstyvasis valdovo dvaras; Vytauto dvaras; The seat of the grand duke; The early seat of of ruler in 13-14th century; The seat of Vytautas; The Grand Duke of Lithuania.

ENThe structure of the Grand Duke's estate in Lithuania had been forming from the start of statehood. Nevertheless, a qualitatively new institutional estate of the ruler formed under Vytautas. The article analyses the history of development of this estate, its organisation, composition and influence. The European system of the main estate servants (marshal, treasurer, etc.), which became a symbol of power of a sovereign king or duke in the Middle Ages, was taken over under Vytautas. In addition to them, another important group of people who lived in the estate was the court (Latin ─ curienses, Russian ─ дворянин) including the nobility of Lithuania and neighbouring countries. The creation of the institutional estate facilitated dual integration. The takeover of social, administrative and representative structures turned Vytautas' estate into a sovereign ruler's institution and facilitated communication with European monarchs. The inclusion of the local nobility in the estate organisation had a positive effect on the prestige of serving in the ruler's estate and contributed to the domestic integration of the political elite. The Grand Duke's estate would gather together various and often conflicting nobility groups, enhance the understanding of public interest or welfare (res publica), and promote the same values and fashion. In this regard, the noble circle of Vytautas was important to the GDL nobility and the spread of the European lifestyle among the GDL nobility. The institutional estate's organisation developed by Vytautas was taken over by his successors. A list of people who lived in the GDL estate (1392-1440) is provided in the supplement to the article.

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2964
Updated:
2018-12-17 11:45:08
Metrics:
Views: 130    Downloads: 53
Export: