К вопросу о причинах государственного переворота в Великом княжестве Литовском в 1432 г.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
К вопросу о причинах государственного переворота в Великом княжестве Литовском в 1432 г
Alternative Title:
To the question about coup d'etat in the Grand Duchy of Lithuania in 1432
In the Journal:
Studia historica Europae orientalis. 2008, 1, p. 34-55, 291
Keywords:
LT
1432 Valstybės perversmas; 1432 m. perversmas; Katalikų bažnyčia; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Proortodoksinė politika; Valdantysis elitas; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Švitrigaila, 1370-1452 (Boleslovas Švitrigaila, Svidrigiello, Boleslau Switrigail).
EN
1432 Coupe d'etat; Catholic Church; Pro-Orthodox policy; Ruling elite; State take over of 1432; Svidrigailo.
Summary / Abstract:

LTNežiūrint to, kad po Vytauto mirties Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje prasidėjusių neramumų tyrimas turi ilgą istoriją, galutinės ir neginčijamos išvados nėra padarytos. Vienas iš tokių iki šiol neišspręstų klausimų yra valstybės perversmo, įvykusio 1432 metų naktį iš rugpjūčio 31-osios į rugsėjo 1-ąją ir pradėjusio pilietinį karą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, priežasčių klausimas. Istoriografijoje vyrauja nuomonė, kad perversmo organizatoriai buvo lietuvių (katalikiškos) aristokratijos atstovai, nepatenkinti tuo, kad Švitrigaila, būdamas Lietuvos Didžiuoju Kunigaikščiu, globojo provoslavų aristokratiją ir bažnyčią, ir dėl to 1430–1432 metais rusėnų įtaką Didžiojo Kunigaikščio aplinkoje sustiprėjo. Atrodytų, tokia prielaida turi pagrindo. Švitrigaila buvo tampriai susijęs su rusiškomis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėmis, kuriose jis praleido daug laiko iki tapdamas Didžiuoju Kunigaikščiu. Šią versiją patvirtina ir rašytiniai šaltiniai – Krokuvos vyskupo Zbignevo Olesnickio laiškas Bazelio susirinkimo pirmininkui, kardinolui Julijonui Cezarini, parašytas 1432 metų pradžioje, taip pat keletas nuorodų garsiojoje Jono Dlugošo kronikoje. Tačiau ir vienu ir kitu šaltiniu, imant domėn jų aplinką, galima suabejoti. Straipsnyje kaip galima perversmo priežastis svarstoma dalies Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikščių ir bajorų nepasitenkinimas Švitrigailos politika apskritai. Vis dėlto nuodugniau šią problemą galima išspręsti tiktai kruopščiai ištyrus po perversmo prasidėjusio pilietinio karo įvykius.

ENDespite the fact that studies of the upheaval in the Grand Duchy of Lithuania (GDL) that started after the death of Vytautas the Great have a long history, no final and undisputed conclusions were ever made. One of the unresolved issues is reasons of the state overturn which took place on the night from 31 August to 1 September 1432 and started a civil war in the GDL. There is a prevailing opinion in the historiography that the overturn was organised by the representatives of the Lithuanian (Catholic) aristocracy which was unhappy with Švitrigaila who was a Grand Duke of Lithuania but still patronized the Orthodox aristocracy and church due to which an influence of Ruthenians has increased in 14301432. It seems that this presumption is not unfounded. Švitrigaila’s ties with the Russian lands of the GDL were strong since he spent a lot of time there before becoming a Grand Duke. This version can also be supported by written sources such as a letter of the Bishop of Krakow Zbigniew Olesnicki to the Cardinal Julian Cesarini, the President of the Council of Basel, which was written in the beginning of 1432; also a few references in the famous chronicles of Jan Dlugosz. Nevertheless, both of the sources may be questioned, especially considering their context. The article deliberates on another potential reason for the turnover, i.e. dissatisfaction of the dukes and nobility of the GDL with Švitrigaila’s politics in general. Nevertheless, this issue can be properly resolved only by thoroughly examining civil war events that started after the turnover.

ISSN:
2079-1488
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40374
Updated:
2022-02-16 15:03:58
Metrics:
Views: 8
Export: