Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku
Alternative Title:
Vilnius educational fellowships and institutions of the 19th c
Publication Data:
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005.
Pages:
480 p
Contents:
Wstęp — Warunki rozwoju wileńskich instytucji naukowych w XIX i na początku XX wieku — Kraj Północno-Zachodni i jego mieszkańcy — Od początku XIX wieku do powstania listopadowego — Między powstaniem listopadowym a styczniowym (1832-1862) — Od upadku powstania styczniowego do pierwszej wojny światowej — Cesarskie Towarzystwo Lekarskie w Wilnie 1805-1915 — Muzeum Starożytności i Komisja Archeologiczna w Wilnie 1855-1865 — Wileńska Komisja Archeograficzna 1864-1915 — Północno-Zachodni Oddział Cesarskiego Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego 1867-1915 — Wileński Oddział Towarzystwa Krzewienia Rosyjskiej Oświaty Historycznej (1899-1915) — Muzeum Murawiowa w Wilnie (1898-1915) — Centralne Archiwum Wileńskie (1852-1915) — Zakończenie — Główni naczelnicy, gubernatorzy wojenni i generał-gubematorzy wileńscy 1794-1912 — Kuratorzy Wileńskiego Okręgu Naukowego 1803-1915 — Wykaz częściej używanych skrótów — Tabele — Bibliografia — Summary — Santrauka — Indeks osób — Ilustracje.
Keywords:
LT
19 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Mokslo istorija / History of science.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTKnyga skirta Vilniaus medicinos draugijos įkūrimo 200 metų jubiliejui (1805 m.). Joje aprašyta Imperatoriškosios Vilniaus medicinos draugijos (1805–1915), Vilniaus laikinosios archeologijos komisijos ir Senienų muziejaus (1855–1865), Vilniaus archeografijos komisijos (1864–1915), Imperatoriškosios Rusijos geografų draugijos Šiaurės vakarų skyriaus (1867–1915), Rusijos istorinio švietimo puoselėtojų draugijos Vilniaus skyriaus (1899–1915), grafo Michailo Muravjovo muziejaus (1898–1915) ir Vilniaus centrinio archyvo (1852–1915) veikla. Šioje knygoje siekiama: 1) parodyti institucijų kūrimosi procesą, mokslinius ir politinius tikslus, 2) atskleisti Vilniaus mokslinių organizacijų vidaus struktūrą, veiklos sritis, finansavimo šaltinius, 3) apžvelgti pasiekimus, mokslo ir mokslo-populiarinimo leidinius, jų mokslinį lygį, amžininkų ir nūdienos mokslininkų vertinimus, 4) atskleisti personalinę sudėtį, luominę kilmę, išsilavinimą, profesiją, išpažįstamą tikėjimą, tautybę bei politines pažiūras, 5) parodyti institucijų ir atskirų veikėjų santykį su visuomene, jų pastangas įvairiomis priemonėmis formuoti atskirų visuomenės sluoksnių pasaulėvaizdį, 6) analizuoti rusų valdžios požiūrį į tas institucijas. Taip pat nagrinėjami ir ryšiai su mokslo įstaigomis Rusijos imperijoje ir užsienyje. Uždarius Vilniaus universitetą tik mokslo draugijų ir kitų visuomeninių institucijų dėka buvo išlaikyti ryšiai su Europos mokslo bendruomene. Monografijoje remiamasi lietuvių, lenkų ir rusų istoriografija bei archyvine medžiaga, esančia LVIA, VU ir Lietuvos MA bibliotekų rankraščių skyriuose. [Iš leidinio]

ENThe book writes about the Vilnius Medical Fellowship (founded 1805), the Vilnius Interim Archaeology Commission and Museum of Antiquities (1855–1865), the Vilnius Archaeography Commission (1864–1915), the Fellowship of Geographers (1867–1915), the Fellowship of Conservators of Russian History Education, Vilnius Chapter (1899–1915), the Count Mikhail Muravjov museum (1898–1915) and the Vilnius Central Archive (1852–1915). This book aims to: 1) show the founding process of the institutions, and their educational and political aims; 2) to reveal the internal structure, spheres of activity and funding sources of Vilnius educational organisations; 3) to survey the achievements, scientific and popular-scientific publications, their educational level, and the evaluations of contemporary and present day scientists; 4) to show members’ personal make-up, class origin, education, profession, professed religion, nationality and political views; 5) to reveal the relationship of the institutions and separate activists with society, their efforts to shape by various means the worldview of different strata of society; 6) to analyse the Russian government’s view of those institutions. Also analysed are links with educational institutions in the Russian Empire and elsewhere. When the Russians closed Vilnius University (1832–1919) it was thanks to the educational fellowships and other public institutions that any links at all were maintained with the general European scientific community. [From the publication]

ISBN:
8374411589
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/408
Updated:
2021-04-15 09:38:06
Metrics:
Views: 69
Export: