Lietuvos jūrų žuvininkystės ūkio valdymo pokyčių vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos jūrų žuvininkystės ūkio valdymo pokyčių vertinimas
Alternative Title:
Evaluation of changes in the management of Lithuanian marine fishery economy
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2005, Nr. 1 (30), p. 37-43
Keywords:
LT
Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjami bendri Europos Sąjungos ir Lietuvos jūrų žuvininkystės ūkio valdymo pokyčiai. Akcentuojama, kad vien trumpalaikiais ekonominiais prioritetais besiremiančiam jūrų žuvininkystės ūkiui iškilo rimta grėsmė sunaikinti savo pajamų šaltinį. Teigiama, kad esminiai žuvininkystės valdymo pokyčiai Europos Sąjungoje ir Lietuvoje susiję su žuvų išteklių išsaugojimu, bendros rinkos organizavimu, struktūrine ir žuvininkystės politika už Europos Sąjungos ribų. Žuvininkystė turi būti plėtojama užtikrinant šios ūkio šakos tolydžią plėtrą, t. y. ekonominis ir gamybos augimas turi būti derinami su aplinkos apsauga.Reikšminiai žodžiai: Jūrų žuvininkystė; Valdymas; Pokyčiai; Tolydi veikla; Marine fishery; Management; Changes; Sustainable activity.

ENThis article analyzes the common changes in the European Union and Lithuanian sea fishery economy management. It is highlighted that the sea fishery economy based only on the short-term economic priorities is in serious danger to consume its income source. It is maintained that the essential changes in fishery management in the European Union and Lithuania are related to the preservation of fish resources, organization of common market, structural and fishery policy beyond the confines of the European Union. Fishery should be developed by ensuring the expansion of this branch of economy, i.e. economic and manufacturing growth must be brought into line with the environment protection.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3799
Updated:
2018-12-17 11:38:07
Metrics:
Views: 22    Downloads: 2
Export: