Dėl vietovardžio "Nemajūnai" istorijos ir kilmės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl vietovardžio "Nemajūnai" istorijos ir kilmės
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2010, t. 12, p. 241-248
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asmenvardis; Bažnytkaimis; Kilmė; Metrika; Oikonimas; Pavardė; Priesaga; Vietovardis; Metrics; Oikonym; Origin; Personal name; Suffix; Surname; Toponym; Village.
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Bažnytkaimis; Kaimas. Kaimai / Villages. Country; Kilmė; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
EN
Metrics; Oikonym; Origin; Personal name; Surname.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama vietovardžio Nemajūnai istorija ir kilmė. Nemajūnai – dešiniajame Nemuno krante tarp Punios ir Birštono įsikūrusi gyvenvietė, turinti labai seną istoriją. Lietuvių enciklopedijoje (1960) rašoma, kad XVII a. Nemajūnai buvę vadinami Žvirždais. Dėl tokio tvirtinimo kyla rimtų abejonių, kadangi metrikuose, pagrečiui su Žvirgžda, Žvirgždėnais, randamas ir Nemajūnų, Nemaniūnų pavadinimas – mažai tikėtina, kad tuo pačiu metu galėjo egzistuoti keli gyvenvietės pavadinimai. Problemiškesnis yra Moravskio Dautartiškių, kaip tariamojo Nemajūnų varianto, paminėjimas. Gali būti, kad rašydamas apie Nemajūnų praeitį jis bus prisiklausęs kokio nors senolio pasakojimų, kuriuose būta netiksliai atkurtų dalykų. Dautartiškėmis galėjo būti pavadintas ir kokiam nors Dautartui priklausęs netoli Nemajūnų buvęs dvaras ar palivarkas. XVII a. antrosios ir XVIII a. pirmosios pusės metrikų knygose daugiausia formų yra su kamienu Nemajūn-. Antrosios XVIII a. pusės ir ypač XIX a. bei pirmojoje XX a. pusėje plačiau imtas vartoti Nemaniūnų pavadinimas. Nemajūnų bažnytkaimio pavadinimą esant vandenvardinės kilmės laikė Juozas Balčikonis ir siejo jį su upėvardžiu Nemunas. Tačiau tiesioginio ryšio neleidžia įžvelgti darybinė ir fonologinė Nemajūnų sandara. Manant, kad Nemajūnai yra asmenvardinės kilmės, hipotetiškai galima rekonstruoti ir jo pagrindą – asmenvardį *Nemajus. Kaip tam tikrą argumentą, remiantį šio vietovardžio asmenvardinę kilmę, galima priminti prie Nemajūnų esančių kaimų pavadinimus Bučiūnai, Geležiniai, Nečiūnai, kilusius iš asmenvardžių Bučius, Geležius, Nečius.

ENThe article discusses the history and origin of the toponym Nemajūnai. Nemajūnai is a settlement situated on the right bank of the Nemunas, between Punia and Birštonas, which has a very old history. The Lithuanian Encyclopedia (1960) says that in the seventeenth century, Nemajūnai was called Žvirždais. This statement causes serious doubts because in metrics, the name Nemajūnai/Nemaniūnai is found alongside Žvirgžda/Žvirgždėnai. It is hardly probable that several names of a settlement could exist at the same time. The mentioning of Dautartiškės as an apparent variant of Nemajūnai by Stanislovas Moravskis (Stanisław Morawski) is more problematic. It may be so that when writing about the past of Nemajūnai, he was under the influence of hearing some old man’s stories containing inaccurately restored things. Dautartiškės might be the name of a manor or farmstead near Nemajūnai which belonged to some Dautaras. Metrics books of the second half of the nineteenth century and the first half of the eighteenth century contain mostly forms with the stem Nemajūn-. In the second half of the eighteenth century, and especially in the nineteenth century and the first half of the twentieth century, the name Nemajūnai came into broader use. Juozas Balčikonis considered the name of Nemajūnai village to be of hydronym origin and associated it with the name of the Nemunas river. The transitive and phonological structure of Nemajūnai, however, does not allow discerning direct association. Assuming that Nemajūnai originates from a personal name, its basis may be hypothetically reconstructed: the personal name *Nemajus. The names of the villages situated near Nemajūnai such as Bučiūnai, Geležiniai, and Nečiūnai that originated from the personal names Bučius, Geležius, and Nečius can be reminded as a certain argument substantiating its origin from a personal name.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29102
Updated:
2018-12-17 12:51:11
Metrics:
Views: 44    Downloads: 5
Export: