Stanislovo Moravskio lietuvių kalba: 1850-1852

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stanislovo Moravskio lietuvių kalba: 1850-1852
Alternative Title:
The Lithuanian Language of Stanislovas Moravskis: 1850-1852
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2005, t. 7, p. 155-174
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Fonetika. Fonologija / Phonology; Lenkų kalba / Polish language.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje siekiama nustatyti, ar Stanislovas Moravskis, bajoras, gydytojas, garsių Vilniaus memuarų autorius, nors šiek tiek mokėjo lietuviškai. Yra išlikę apie pusantro šimto Moravskio ranka užrašytų lietuviškų žodžių. Tai nedaug, tačiau tam tikrą nuomonę galima susidaryti ir iš tiek. Galima sakyti, kad Moravskis lietuviškai mokėjo, tačiau tas mokėjimas tebuvo paviršutiniškas. Tikėtina, kad Moravskis galėjo iš garsų srauto skirti daug žodžių, dalį jų, kai kurias frazes, teksto gabalėlius galėjo ir suprasti. Tačiau taip pat tikėtina, kad sekti ištisinio lietuviško pasakojimo Moravskis būtų nesugebėjęs. Jo tekstai akivaizdžiai paremti šnekamąja, o ne rašomąja to meto kalba. Moravskis rėmėsi tik tarmių garsais ir lenkų (ne lietuvių) ortografija. Matyt, skaityti lietuviškai Moravskis neskaitydavo, o rašyti galbūt terašė tiek, kiek jam reikėjo pasižymėti lietuviškas dainas. Nepratusio lietuviškai rašyti Moravskio ortografija labai nesnupėjama.Reikšminiai žodžiai: Daina; Vartojimas; Fonetika; Lenkų kalba.

ENThe article aims at establishing whether Stanislovas Moravskis, a nobleman, a physician and an author of the famous Vilnius memoirs knew any Lithuanian. There are about a hundred and fifty Lithuanian words hand-written by Moravskis. It is not many but a certain opinion may be created based even on this number. One may say that Moravskis spoke Lithuanian but his knowledge was superficial. Moravskis probably could identify many words in a flow of speech and could also understand some of them, some phrases and chunks of text. However, it is also likely that Moravskis would be unable to follow a coherent Lithuanian narration. His texts are obviously based on the colloquial and not written language of the time. Moravskis replied only on dialect sounds and the Polish (not Lithuanian) orthography. It appeares that Moravskis could not read in Lithuanian and could only write probably to the extent he needed to put down Lithuanian songs. Orthography of Moravskis who was not used to writing in Lithuanian was very unpredictable.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Dėl vietovardžio "Nemajūnai" istorijos ir kilmės / Jonas Palionis. Archivum Lithuanicum. 2010, t. 12, p. 241-248.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/461
Updated:
2020-07-21 15:37:20
Metrics:
Views: 19    Downloads: 4
Export: