Lietuvos ir užsienio šalių eksportas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ir užsienio šalių eksportas
Alternative Title:
Export of Lithuania and foreign countries
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2006, Nr. 3 (36), p. 41-56
Keywords:
LT
Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Eksportas. Importas / Export. Import; Prekybos politika / Trade policy; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami pagrindiniai užsienio šalių prekių ir paslaugų eksporto aspektai, lyginama užsienio šalių bei Lietuvos eksporto patirtis. Nurodomi pagrindinai veiksniai, darantys įtaką eksportui užsienio šalyse, aptariamos eksporto problemos Lietuvoje. Remiantis užsienio šalių eksportui įtaką darančių veiksnių ir kliūčių analize, parenkama veiksminga eksporto strategija. Straipsnyje taip pat apžvelgiami Lietuvos užsienio prekybos politikos pokyčiai, susiję su Lietuvos naryste Europos Sąjungoje (ES), apibrėžiamos ekstrastato ir intrastato sąvokos, nagrinėjami eksporto analizės matematiniai modeliai: gravitacinis, posocialistnių šalių eksporto principai, dėsniai ir priklausomybės. Aptariamas eksporto plėtros ir skatinimo priemonių veiksmingumas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Eksportas; Globalių rinkų galimybės; Marketingas ir rinkos tyrimai; Užsienio prekyba; Užsienio šalys; European Union (EU); Export; Foreign countries; Foreign trade; Lithuania; Marketing and market researches; Possibilities of global markets; Europos Sąjunga (European Union).

ENIn the article the substantial aspects of products and services' export by foreign countries are examined. Then, the major factors, influencing the export sector in foreign countries are indicated as well as the problems, facing export industry in Lithuania. Furthermore, the efficient strategy for export performance is selected, employing the analysis of the factors and obstacles, influencing the export sector in foreign countries. What is more, the changes in Lithuania's foreign trade policy, connected with Lithuania's membership in European Union (EU), are reviewed. Apart from this, the terms extra stat and intrastat are defined in the article. In addition, the mathematic models of export performance, such as the gravitational model, the principles, factors and bondages of export in post socialistic countries are analyzed. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33966
Updated:
2018-12-17 11:54:45
Metrics:
Views: 25    Downloads: 5
Export: