Lobizmas užsienio šalyse ir Lietuvoje: teisinio reguliavimo ir institucionalizacijos problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lobizmas užsienio šalyse ir Lietuvoje: teisinio reguliavimo ir institucionalizacijos problemos
Alternative Title:
Lobbying in Lithuania and abroad: the problems of legal regulation andinstitutionalization
In the Journal:
Politologija. 2011, Nr. 2 (62), p. 3-42
Keywords:
LT
Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas lobizmo teisinis reguliavimas ir institucionalizacija užsienio šalyse ir Lietuvoje. Teisėtas lobizmas vertinamas kaip skaidraus politinio proceso sąlyga ir reikšminga korupcijos prevencijos priemonė. Remiantis užsienio šalių lobizmo teisinio reguliavimo patirtimi, bandoma atsakyti į klausimą, kodėl teisėto lobizmo institutas yra neefektyvus arba neveikia Lietuvoje. Pagrindinės tiriamos problemos – teisinio reguliavimo netobulumas, politinės sistemos ir sprendimų priėmimo proceso specifika, sociokultūrinio konteksto bruožai, – kaip veiksniai, apsunkinantys teisėto lobizmo institucionalizaciją. Apibendrinti tyrimo rezultatai leidžia teigti, kad lobizmo institucionalizacija chaotiško pliuralizmo, sektorinio korporatyvizmo ir mutuojančio klientelizmo sąlygomis yra sudėtingas uždavinys, o sociokultūrinių veiksnių visuma teisės normas paprasčiausiai „atmeta“. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Institucionalizacija; Lobizmas; Teisinis reguliavimas; Institutionalization; Legal regulation; Legal regulations; Lithuania; Lobbying.

ENThe article analyses legal regulation and institutionalisation of lobbying in foreign countries and Lithuania. Legitimate lobbying is seen as a condition for the transparent political process and an important corruption prevention measure. Based on experience of foreign countries in legal regulation of lobbying, an attempt is made to answer the question as to why the institute of legitimate lobbying is inefficient or ineffective Lithuania. Main problems being researched – imperfection of legal regulation, specifics of the political system and decision-making process, features of the socio-cultural context – as factors complicating the institutionalisation of legitimate lobbying. Summarized research results allow to state that the institutionalisation of lobbying under conditions of chaotic pluralism, sectoral corporatism and mutating clientelism is a difficult task, and the whole range of socio-cultural factors simply “rejects” legal norms.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28993
Updated:
2020-11-25 20:15:12
Metrics:
Views: 30    Downloads: 11
Export: