Neformalus korupciniai santykiai šiandienėje Lietuvoje : sampratos ir praktikos (bandymai analizuoti blato raidą)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neformalus korupciniai santykiai šiandienėje Lietuvoje: sampratos ir praktikos (bandymai analizuoti blato raidą)
Alternative Title:
Informal networks of corruption in contemporary Lithuania : between practice and interpretation (an attempt to study evolution of blat)
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2005, t. 15, p. 70-80
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Blatas; Korupcija; Neformalūs santykiai; Neformalūs tinklai(blatas); Sovietinė visuomenė; Blat; Corruption; Informal networks (blat); Informal relations; Soviet society.
Keywords:
LT
Blatas; Korupcija; Neformalūs santykiai; Neformalūs tinklai(blatas); Sovietinė visuomenė.
EN
Blat; Corruption; Informal networks (blat); Informal relations; Soviet society.
Summary / Abstract:

LTDaugelis mokslininkų sutaria, jog šiandieninį korupcijos paplitimą Rytų Europoje galima sieti su sovietmečio palikimu. Sovietmečiu žodis „korupcija“ buvo išstumtas ne tik iš visuomeninio, bet ir kasdienio vartojimo, kur kas dažniau minimas blatas – nepiniginiaikorupciniai mainai. Posovietinės epochos tyrimuose blatas imamas įvardyti svarbiausiu žodžiu studijuojant kasdienius sovietmečio visuomenės ekonominius santykius. Siame straipsnyje, remiantis kokybinių tyrimų metodais, bandoma svarstyti problematiškomis temomis, susijusiomis su neformalių tinklų ir nepiniginių mainų bei paslaugų praktika Lietuvoje, kai yra įtraukiamas ir trečias veiksnys – valstybė. Pagrindinis straipsnio tikslas yra atskleisti sovietinio blato likimą postsovietinėje Lietuvoje. Bandoma atsakyti į klausimą, kaip blatu vadinta socialinė praktika pakito posovietmečiu ir kokį vaidmenį vaidina neformalūs tinklai bei nepiniginiai korupciniai mainai ir paslaugos mūsų visuomenėje šiandien. Straipsnyje analizuojami tik tie neformalūs santykiai, kurie savo esme gali būti priskirti korupcijai, t. y. veiksmai, kuriais nusižengiama viešajam administravimui siekiant asmeninės naudos. Tyrimas rodo, jog daugelis anksčiau buvusių nepiniginių paslaugų šiandien tapo mokamos, tačiau neformalūs tinklai, paremti giminyste ir draugyste, toliau vaidina svarbų vaidmenį įgyjant bei kaupiant išteklius. Straipsnyje bandoma atskleisti neformalių korupcinių santykių ir paslaugų raišką kasdienėje žmonių praktikoje bei diskursuose.

ENOver the past decade, the corruption has become a popular concern, the subject of considerable investigation, and the target of international efforts in Lithuania. In a period of communism rule blat as one form of corruption plays a major role in explaining the everyday economic practices of Soviet society. Blat is person or use of informal network (reciprocity) based on trust and established relations using friends, acquaintance or relatives to obtain goods and values. In Soviet times, blat existed in shortage condition, and was alternate for central distribution of state recourses that became the legitimate feature of behaviour and mentality. The main task of my article is investigation of informal relations in the contemporary Lithuania. At least two different hypothesis might be relevant to consider: one, which claims that such phenomenon as blat no longer exist, and another stating that the practices of using informal networks still exist, albeit in different forms. My focus in this paper was if and how Lithuanians of today use their informal networks (blat) and personal relations t o obtain goods or values from people in formal positions in everyday life. I argue that despite some changes, informal relations play a crucial role in many contemporary social transactions in Lithuania and create the environment where corruption can successfully flourish. [From the publication]

ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20060
Updated:
2018-12-17 11:41:56
Metrics:
Views: 12    Downloads: 6
Export: