Mokesčių sistemos Lietuvoje kitimo įtakos biudžeto pajamoms ekonominis vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokesčių sistemos Lietuvoje kitimo įtakos biudžeto pajamoms ekonominis vertinimas
Alternative Title:
Economic evaluation of the influence of changes in Lithuanian tax system on butget revenue
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Elastingumas; Mokestinės pajamos; Mokesčių sistema; Mokesčių tarifai; Elasticity; Rates; Tax rates; Tax system; Taxable incometax yield; Taxable incometax yield tax.
Keywords:
LT
Elastingumas; Mokesčiai / Taxation.
EN
Elasticity; Rates; Tax rates; Tax system; Taxable incometax yield tax; Taxable incometax yield.
Summary / Abstract:

LTVis daugiau diskusijų kyla dėl mokesčių tarifų nustatymo, ypač ekonomikos nuosmukio laikotarpiu, kada skuboti ir neapgalvoti sprendimai gali duoti priešingus nei tikėtasi rezultatus. Straipsnio tyrimo tikslas – įvertinti mokesčių sistemos Lietuvoje kitimo įtaką surenkamoms nacionalinio biudžeto pajamoms. 2000–2010 m. laikotarpiu Lietuvos mokesčių sistemoje egzistavo daugiau nei 30 skirtingų mokesčių rūšių. Iki 2008 m. į nacionalinį biudžetą surenkamos mokestinės pajamos kasmet didėjo. Ryškiausias mokestinių pajamų kitimas pastebimas 2009 m., kai jos sumažėjo net 24 proc. Paskutiniaisiais analizuojamais metais mokestinės pajamos dar sumažėjo ir apytiksliai pasiekė 2006 m. lygį. Visu analizuojamu laikotarpiu daugiausia mokestinių nacionalinio biudžeto pajamų sudarė pridėtinės vertės mokesčio (PVM), gyventojų pajamų mokesčio (GPM), akcizų ir pelno mokesčio (PM) pajamos. Beveik visu analizuojamu laikotarpiu PVM ir PM tarifai nekito, o GPM tarifas mažėjo nuo 33 iki 15 proc. dėl tarptautinės mokesčių konkurencijos. Šių mokesčių pajamų surinkimą labiausia lėmė mokesčių bazę didinantys ar mažinantys rodikliai. Tiek PVM, tiek PM pajamos yra elastingos mokesčio bazės kitimui, todėl siekiant padidinti šių mokesčių surenkamas pajamas, galima išvengti tarifų didinimo. Mokesčių tarifų mažinimas lemtų pajamų ir vartojimo didėjimą, darbo vietų kūrimą. Apskaičiuota, kad cigarečių paklausa nėra elastinga cigarečių specifinio tarifo didinimui šalyje. Vadinasi, didinti specifinį cigarečių akcizo tarifą surenkamų pajamų atžvilgiu yra naudinga.

ENAn increasing number of discussions break out on fixing of tax rates, especially in the period of economic recession when hasty decisions can produce opposite results. The aim of article research is to evaluate the impact of dynamics of the tax system in Lithuania on the national budget revenue collected. In the period from 2000 to 2010, Lithuania’s tax system contained over 30 different types of taxes. Tax revenue collected to the national budget rose annually until 2008. The year 2009 saw the greatest dynamics of tax revenue – it fell by as much as 24%. Over the last year under consideration, tax revenue went down again and reached approximately the 2006 level. During the entire period under consideration, revenues from the value-added tax (VAT), the personal income tax (PIT), excises and the profits tax (PT) made up the largest portion of the tax revenue of the national budget. Almost in the whole period concerned, VAT and PT rates did not change, while the PIT rate decreased from 33 to 15% as a result of the international tax competition. The collection of these tax revenues was mostly determined by indicators increasing or reducing the taxation basis. Both VAT and PT revenues are flexible to the dynamics of taxation basis; therefore, in order to increase revenues from these taxes, it is possible to avoid raising rates. Cutting of tax rates would lead to a rise in income and consumption, and job creation. It is estimated that the demand for cigarettes is not elastic to the raising of a specific tariff on cigarettes in the country. Consequently, it is useful to increase a specific excise tariff on cigarettes in terms of the collection of revenue.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28875
Updated:
2018-12-17 12:58:12
Metrics:
Views: 71    Downloads: 44
Export: