Gyventojų pajamų mokesčio pajamas įtakojančių veiksnių tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyventojų pajamų mokesčio pajamas įtakojančių veiksnių tyrimas
Alternative Title:
Analysis of factors influencing revenue of individual‘s income tax
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2007, Nr. 4 (11), p. 94-99
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Gyventojų pajamų mokestis; Mokesčių našta; Bendrasis vidaus produktas; Darbo užmokestis; Mokestinės pajamos; Individual's income tax; Tax weight; Gross domestic product; wage.
Keywords:
LT
Darbo apmokėjimas / Remuneration of work; Gyventojai / Population; Mokesčiai / Taxation; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income.
Summary / Abstract:

LTMokesčiai yra ūkio subjektų ir gyventojų privalomieji mokėjimai valstybei. Kuriant mokesčio įstatymą ir vykdant ekonominę politiką labai svarbu atsižvelgti į tai: kas, kaip ir iš kokių šaltinių tuos mokesčius mokės, koks mokėtojų finansinis pajėgumas, ar mokesčiai netaps sunkia našta, stabdančia visą šalies ūkio plėtojimąsi. Tinkamai vykdoma apmokestinimo politika stiprina ir plečia šalies ekonomiką, padeda kurti naujas darbo vietas, sąlygoja pajamų ir turto perskirstymą. Gyventojų pajamų mokestis (GPM) - tai vienas iš daugiausiai pajamų valstybei duodančių mokesčių, todėl su šiuo mokesčiu vykdomos reformos sąlygoja diskusijas dėl mokesčių naštos ir iš šio mokesčio gaunamų pajamų suderinamumo. Tyrimo tikslas - nustatyti gyventojų pajamų mokesčio surinkimą įtakojančius veiksnius ir jų poveikį valstybės pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio. Darbo uždaviniai: įvertinti ES pajamų apmokestinimo politikos tendencijas; nustatyti gyventojų pajamų mokesčio surinkimą įtakojančius veiksnius; įvertinti veiksnių poveikį valstybės pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio. Atlikus ES gyventojų pajamų mokesčio politikos tendencijas, nustatytos tokios bendros tendencijos: mažinama mokesčių našta gyventojams; mažinami pajamų mokesčio tarifai; mažinamas pajamų mokesčių progresyvumas; nė viena šalis, turimomis žiniomis, nepadidino pajamų mokesčio tarifo. Pagrindinės GPM planų įvykdymą lemiančios tendencijos ir veiksniai: šešėlinės (neapskaitytos) ekonomikos lygis; vidutinio darbo užmokesčio kitimas; gyventojų užimtumo padidėjimas; efektyvūs mokesčio administravimo metodai. Atlikus skaičiavimus, nustatyta, kad visi veiksniai kompleksiškai įtakoja gyventojų pajamų mokesčio surinkimą Lietuvoje.

ENIndividual's income tax - one of the most profitable tax for state, that is why pursuing reforms involved with this tax determines discussion of compatibility the burden of taxation and individual's income tax. Analysing the tendency of individual's income taxes policy in EU it is determined: the decline of the burden of taxation for individuals; the decline of income tax rate and it's progressivity; in the period of analysis were no income tax rate on increase in non EU country. Also it is determined the basic factors and tendencies of executing individual's income tax plans: the level of black (inaccountable) economy; the range of average wages; increase of population employment and the effectiveness of tax administrative methods. After accomplishing calculations it is determined, that all above-mentioned factors makes influence on collection of individual's income tax in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18193
Updated:
2018-12-17 12:05:24
Metrics:
Views: 30    Downloads: 9
Export: