Lietuvos mokesčių sistemos raida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos mokesčių sistemos raida
Alternative Title:
Developments of the Lithuanian Tax System
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 1 (5), p. 124-131
Keywords:
LT
Mokesčių sistema; Mokesčiai; Apmokestinimas; Reforma.
EN
Tax system; Taxes; Taxation; Reform.
Summary / Abstract:

LTMokesčiai - nuo seniausių laikų žinomas svarbiausias valstybės finansinis šaltinis, jos gyvavimo pagrindas, vyraujanti biudžeto įplaukų akumuliavimo forma. Mokesčių sistema apibrėžiama kaip šalyje egzistuojančių mokesčių, įplaukų ir rinkliavų visuma, nustatyta sprendžiant apmokestinimui keliamus uždavinius ir išreiškianti valstybės socialinę, ekonominę ir fiskalinę politiką. Mokesčių sistema turi skatinti ekonomikos plėtrą. Keičiantis šalies ekonomikai ir politinei situacijai, mokesčių sistema taip pat turi neišvengiamai keistis. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kartu formuojasi, nors ir nuolat keičiama ir dėl to kritikuojama, šalies mokesčių sistema. Per nepriklausomybės metus mokesčių klausimais priimta nemažai Lietuvos Respublikos įstatymų, nutarimų, kuriais mėginama reguliuoti krašto ekonominius bei socialinius procesus. Detalaus apmokestinimo, kaip proceso, rutuliojimosi per visą žmonijos civilizacijos istoriją žinojimas, kuo didesnis informacijos apie atskirus šio proceso etapus kaupimas, padeda geriau išsiaiškinti ir kai kuriuos aktualius dabarties momentus, nes nėra nei vien tik praeities, nei ateities problemų. Yra kažkas, kas svarbu tobulinant apmokestinimą ir mokesčių administravimą visais laikais. Tyrimo objektas. Lietuvos mokesčių sistemos raida. Tyrimo tikslas. Išanalizuoti Lietuvos mokesčių sistemą, atsižvelgiant į istorinės raidos formavimosi etapus, atskleidžiant kiekvienam etapui būdingus bruožus, ir pateikti siūlymus dabartinei mokesčių sistemai tobulinti. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENTaxes is the oldest known source of financial revenues of a state. A tax system is described as the entirety of taxes, revenues, charges and levies applied by a state for the purpose of achieving taxation targets and goals of social, economic and fiscal policies. A taxation system should encourage economic growth. Changes in economic or political landscape of a country immediately call for changes in its tax system. Following the restoration of Lithuania‘s independence, the national tax system has undergone numerous changes and is thus under continuous criticism. During years of independence quite a few laws and regulations were adopted aimed to regulate economic and social processes of the country. Good awareness of the evolution of taxation as a process throughout human history, collection of information on individual stages of this process allows for a better understanding of several relevant elements of today, because there are no challenges of today or the future alone. There is something which has always been important during the entire history of taxation administration policies. The aim of research: analyse taxation system of Lithuania, by taking into account stages of historical development, revealing features of individual stages and submitting recommendations on how to improve the current tax system. [...].

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Mokesčių sistemos Lietuvoje kitimo įtakos biudžeto pajamoms ekonominis vertinimas / Zita Tamašauskienė, Aušra Žadvidaitė. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2011, Nr. 1 (21), p. 44-57.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3406
Updated:
2018-12-17 11:37:33
Metrics:
Views: 81    Downloads: 6
Export: