Gyventojų pajamų mokesčio analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyventojų pajamų mokesčio analizė
Alternative Title:
Analysis of citizen‘s income tax
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2007, Nr. 12, p. 181-187
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Biudžeto pajamos; Darbo užmokestis; Gyventojų pajamų mokestis; Mokesčių vengimas; Mokesčių nemokėjimo rizika; Rizikos identifikavimo modelis; Budget revenue; wages and salaries; The citizens' income tax; Tax evasion risk; Tax evasion; Model of risk identifcation.
Keywords:
LT
Biudžetas / Budget; Darbo užmokestis; Gyventojai / Population; Mokesčiai / Taxation; Nacionalinė sąskaityba. Pajamos / National accounts. Income; Rizikos identifikavimo modelis.
EN
Budget revenue; citizens' income tax; Model of risk identifcation; Tax evasion risk; Tax evasion; wages and salaries.
Summary / Abstract:

LTEuropos Sąjungoje jau kelis dešimtmečius vyksta mokesčių harmonizavimo procesas. Tačiau harmonizuojami tik netiesioginiai mokesčiai, tiesioginių mokesčių politiką paliekant apibrėžti kiekvienos valstybės vyriausybei. Taigi, gyventojų pajamų mokestis (GPM), kaip vienas iš tiesioginių mokesčių, nėra harmonizuojamas, o apmokestinimo sistemos nėra vienodinamos. Gyventojų apmokestinimo sistemos Europos Sąjungos Valstybėse narėse yra skirtingos, jos turi specifinių ypatumų. Tačiau nepaisant jų skirtumų, yra keletas bruožų, būdingų daugumos valstybių mokesčių sistemoms: progresyviniai mokesčių tarifai, neapmokestinamos pajamos. Šis straipsnis apžvelgia atliktą Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio analizę ir mokesčio nemokėjimo rizikos identifikavimo modelį. Atlikto tyrimo tikslas - GPM duomenų analizė, GPM struktūros ypatumų ir GPM surinkimą lemiančių faktorių identifikavimas, galimi analizės panaudojimo būdai siekiant efektyviai kontroliuoti mokesčio surinkimą. Straipsnyje analizuojamas Gyventojų pajamų mokestis Kauno apskrityje ir pateikiamas rizikos identifikavimo modelis bei praktinis modelio pritaikymo pavyzdys. Tyrimo metodas ir naudoti šaltiniai: teorinėje darbo dalyje buvo remtasi Lietuvos ir užsienio autorių moksliniais darbais, taip pat Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos pateikiama informacija apie mokestines sistemas pasaulio valstybėse. Atlikto tyrimo rezultatai atskleidžia GPM analizės pritaikymo galimybes mokesčio administratoriaus veikloje. Rizikos identifikavimo modelis ir praktinis pavyzdys parodo mokslinių metodų pritaikymo efektyvumą ir pagrindžia šios srities tyrimų naudingumą ir reikalingumą.

ENThe European Union (hereinafter EU) Treaty covers four internal market freedoms, namely free movement of goods, services, people, and capital and freedom of establishment. Tax policies of the EU member states should not constrain the aforesaid freedoms. By reason of this striving, the process of tax harmonization in EU has been in progress for several decades; whereas in the field of direct taxes only some taxes (taxation of savings and loans) have been harmonized. It has been agreed that certain aspects of direct taxes should not be harmonized or coordinated at all and the member states should exercise their own discretion in this respect. Thus the citizens' income tax (hereinafter the CIT) and the social insurance contributions are not going to be harmonized. The personal income tax systems of the European states have certain specific features. However most of their systems have the following typical characteristics: the tax rates are progressive, there are minimum tax allowances. This paper surveys the research of taxation of individuals in Lithuania and the model of identification of tax evasion risk. The aim of the research: the CIT analysis, identification of the factors, which mostly influence the CIT revenues; also- usage of the CIT analysis in order to control collection of the tax effectively. This study analyses CIT of Kaunas County. It also presents the model of risk identification and practical example of the adaptation of model.The methods of the research and references: studies of Lithuanian and foreign authors and information of European Commission and Organization for Economic Cooperation and Development in theoretic part. Main data sources, used in analytical part: Department of Statistics of Lithuania, Ministry of Finance of Lithuania, State Tax Inspectorate of Lithuania. Results of the study reveal possibilities of adaptation of the CIT analysis in Tax Administrator's work. Both model of risk identification and practical example show the effectiveness of scientific model's adaptation and also proves usefulness and needs of the researches in this area. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17685
Updated:
2018-12-17 12:04:20
Metrics:
Views: 62    Downloads: 31
Export: