Nuo Platelių iki Lūksto. Kuršių ir žemaičių paribiai XII-XV amžiais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nuo Platelių iki Lūksto. Kuršių ir žemaičių paribiai XII-XV amžiais
Alternative Title:
From Plateliai to Lūkšas. The borders of the Curonians and the Samogitians in the 12th – the 15th century
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2004, t. 34, p. 145-162. Kultūrinio landšafto raida Žemaičių aukštumoje
Keywords:
LT
12 amžius; 13 amžius; 14 amžius; 15 amžius; Plateliai; Lietuva (Lithuania); Piliakalniai / Hilforts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis istoriniais ir archeologiniais šaltiniais, nagrinėjamas arealas kuršių ir žemaičių genčių sandūroje XII-XV amžiais. Tyrinėjama teritorija – kuršių Ceklio žemės pietrytinė dalis ir Žemaitijos šiaurinė dalis. Dalis čia randamų archeologijos paminklų ir XIII-XIV a. rašytiniuose šaltiniuose paminėtų vietovių priskiriama kuršiams, kiti – žemaičiams. Pagrindinis atrankos kriterijus – skirtingi laidojimo papročiai ir kapų radiniai. XIII a. etninės ribos nesutapo su politinėmis, nes dalis žemaitiškų teritorijų Ordino buvo įtraukta į Ceklio žemės sudėtį. XIII a. rašytiniuose šaltiniuose paminėti Kurše, o Žemaitijoje ir Lietuvoje Gau teritorine prasme buvo visai analogiški junginiai, todėl siūloma šias teritorijas vadinti pilių apygardomis. XIII-XIV a. šaltiniuose aptinkami Land, Landschaft, lot. Terra arba territorium, lietuviškai vadinama „žeme“, ne „kraštu“. Pietiniame Ceklio žemės pakraštyje kartografuojant archeologinius paminklus, išskirtos Gardų, Gegrėnų, Grigaičių, Pietvės, Alsėdžių, Gandingos pilių apygardos, kuriose gausu piliakalnių, kapinynų ir gyvenviečių. Apygardų ribas apibrėžti padeda alkvietės, dažniausiai aptinkamos dykrų pakraščiuose. Centrinės apygardų pilys kol kas nėra žinomos: dalis Ceklio žemės senųjų centrų sunyko, kai kurios pilys buvo atstatytos karų su kryžiuočiais metu. Tyrinėjamoje teritorijoje kryžiuočių medinių XIII-XIV a. pilių vietos nelokalizuotos. Platelių ežero, prie kurio aptikta netradicinių senovinių gyvenviečių ir įtvirtinimų pėdsakų, priklausomybė vienai ar kitai pilies apygardai taip pat dar nėra aiški.Reikšminiai žodžiai: Piliakalniai; Žemaitija (Samogitia); Kuršas; Vokiečių Ordinas (Teutonic Order; Kryžiuočių ordinas); Hill-forts; Samogitia; Curonia.

ENThe article, on the basis of historical and archaeological sources, considers the geographical area of the Curonian and Samogitian tribes at the turn of the 12th and the 15th centuries. The area under investigation is from the southern borders of the Curonians to the northern border of the Samogitians. A part of archaeological findings, discovered there and localities mentioned in the written sources of the 13th-the 14th century, are attributed to the Curonians, others to the Samogitians. The main criterion for selection is different burial rituals and burial findings. In the 13th century ethnic borders did not coincide with political ones because a part of Samogitian territories was included in the Ceklis tribal land. The territorial and administrative structures in the Curonian and Samogitian territories before the 13th century were similar. Using archaeological data the sub-territories of Gardai, Gegėnai, Grigaičiai, Pietvė, Alsėdžiai, Gondinga can be identified in the southern part of the Ceklis tribal and. The sacred places permit establishing precise borders of these sub-territories or castle lands.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2877
Updated:
2018-12-17 11:20:14
Metrics:
Views: 41    Downloads: 20
Export: