Žemaitijos piliakalniai XIII amžiuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaitijos piliakalniai XIII amžiuje
Alternative Title:
Samogitian (Žemaitija) mounds of the 13th century
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2011, t. 22, p. 26-38. 1260 metų Durbės mūšis: šaltiniai ir istoriniai tyrimai
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Medinės pilys; Piliakalniai; Piliakalnių tyrinėjimai; 13 amžius; Žemaitija (Samogitia); Excavations of hill-forts; Hill-forts; Mound excavations; Mounds; Samogitia; Th 13th c.; The 13th cent.; Wooden castles.
Keywords:
LT
13 amžius; Piliakalniai / Hilforts; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses.
EN
13th cent.; Excavations of hill-forts; Mound excavations; Mounds; Samogitia; Th 13th c..
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis archeologiniais bei istoriniais šaltiniais ir esamu istoriografiniu įdirbiu, analizuojami duomenys apie XIII a. etninėje žemaičių teritorijoje stovėjusias medines pilis, iš kurių mūsų dienas pasiekė piliakalniai. Iki šiol apie jas žinoma labai nedaug. Archeologiškai geriausiai pažįstami Daugėliškių, Šaukštelio ir Vedrių piliakalniai, tačiau aiškių XIII a. radinių ir juose nerasta. Istoriniai šaltiniai šiame regione mini bevardę pilaitę šalia Ordino 1259 m. pastatytos Georgenburgo pilies ir nelokalizuotą Tviremet pilį. Duomenų apie XIII a. medines pilis Žemaitijoje skurdumo negalime paaiškinti tik tyrinėjimų stoka. [Iš leidinio]

ENOn the basis of archaeological and historical sources and the accumulated historiographical materials, the article analyzes the data on the wooden castles in the ethnic territory of Samogitia in the 13th c. which survived as mounds to the present time. The information about the said castles is scanty. The mounds best studied in terms of archaeology are those of Daugėliškiai, Šaukštelis, and Vedriai, however, no obvious findings of the 13th c. were found in them. Historical sources mention a nameless castle next to Georgenburg castle, built by the Order in 1259, and a never localized Tviremet castle in the same region. The scantiness of the data on wooden castles in Samogitia in the 13th c. cannot be accounted for by merely a shortage of research. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35167
Updated:
2018-12-17 13:09:12
Metrics:
Views: 52    Downloads: 25
Export: