Kurland. Die Grenzen und die nördlichen Landschaften in 8. - 13. Jahrhundert

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaVokiečių kalba / German
AntraštėKurland. Die Grenzen und die nördlichen Landschaften in 8. - 13. Jahrhundert
Kita antraštė
  • Kuršas. Ribos ir šiaurinės žemės VIII-XIII amžiais
  • The Duchy of Courtland. Boundaries and northern lands in the 8th-13th century
AutoriaiŽulkus, Vladas
LeidinyjeArchaeologia Baltica . 2006, t. 6, p. 88-103
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTKuršas; Kryžiuočių ordinas; Ribos; Vakarų Lietuva
ENCuronia; Cross Order; Bound; West Lithuania
Santrauka / Anotacija

LTXIII a. vidurio Ordino šaltiniuose yra minimos devynios kuršių žemės: Pilsotas, Mėguva, Duvzarė, Ceklis, Piemare, Žemė tarp Skrundos ir Žiemgalos, Ventava, Bandava ir Vanema. Pietinių kuršių žemės yra labiau ištirtos ir jų teritorijos apibrėžtos tiksliau. Šio straipsnio uždavinys – kuršo žemės Ceklio ir šiaurinių žemių teritorijų bei ribų tyrimas. Kuršių pietinių ir šiaurinių žemių teritorijos apibrėžiamos remiantis archeologijos ir istorijos šaltiniais. Nuo XI a. kuršių sienos kito prasidėjus jų ekspansijai. Pirmiausia jie apgyvendino kaimynines pusiau dykras žemes, vėliau išvijo vendus iš Ventos žemupių ir pradėjo kontroliuoti lyvių žemes. XIII a. pradžioje kuršiai kontroliavo teritoriją nuo Nemuno žiočių pietuose iki Rygos įlankos šiaurėje. Nemuno deltoje buvusi Lamatos žemė buvo priskirta Kuršui, kai Ordinas į jį pareiškė savo teises. Senoji kuršių politinė, administracinė ir ūkinė sankloda Ordinui atėjus buvo pertvarkyta. Ordino valstybės struktūroje pasikeitė ir žemių teritorijų ribos, ir senųjų centrų reikšmė bei funkcijos. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe sources of the Order of the middle of the 13th century mention nine lands of the Duchy of Courtland: Pilsotas, Mėguva, Duvzarė, Ceklis, Piemare, the land between Skrunda and Zhemgala, Ventava, Bandava and Vanema. The lands of the southern Kurshes are investigated more and their territories are defined more exactly. The aim of the article is to investigate territories and boundaries of Ceklis and northern land of Courtland. Territories of southern and northern lands of Courtland are defined on the basis of archaeological and historical sources. Beginning with the 11th century the boundaries of the Kurshes changed when their expansion started. First of all they settled in the neighbouring lands, later they drove away the Vendians from the lower reaches of the Venta River and began to control the land of the Lyvonians. At the beginning of the 13th century the Kurshes controlled the territory from the mouth of the Nemunas in the south to the Gulf of Riga in the north. The Land of Lamata that was in the Nemunas delta assigned to Courtland when the Order claimed its rights to it. The old political, administrative and economic structure of the Kurshes was restructured after the Order came. The boundaries of the territories of the lands, as well as the significance and functions of the old centres, also changed within the structure of the state of the Order.

ISSN1392-5520, 2351-6534
Mokslo sritisArcheologija / Archaeology
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6079
Atnaujinta2018-12-17 11:48:34
Metrika Peržiūros: 22    Atsisiuntimai: 16