Komunikacinis priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymo modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komunikacinis priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų ugdymo modelis
Alternative Title:
The Communicational educational model of pre-school children’s acting abilities
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 62, p. 51-56
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Meninis ugdymas / Art education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamas ir teoriškai bei empiriškai pagrindžiamas komunikacinis priešmokyklinio amžiaus vaikų vaidybos gebėjimų modelis. Jį taikant, vaikas skatinamas kurti vaidinimą, jį suvokti ir kartu užmegzti komunikacinį ryšį su žiūrovais. Orientuojant į vaidybinę komunikaciją, didelę reikšmę turi natūralios bei įvairios komunikacinės situacijos, tinkamos sandaros literatūrinis tekstas bei ugdomųjų vaiko ir auklėtojos veiksmų sistema. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Priešmokyklinis ugdymas; Meninis ugdymas; Kognityvinė meninio ugdymo teorija; Komunikacinis vaidybos gebėjimų ugdymo modelis; Vaidybinė komunikacija; Pre-school education; Artistic education; Theory of cognitinve artistic education; Communicational education model of actin abilities; Acting communication.

ENThe article provides a theoretical and empirical reasoning about the communicational model of acting abilities of pre-school children. The application of this model encourages the child to create a performance, to comprehend it and to establish a communicational relation with the viewers. Various natural communicational situations, appropriately structured literary text and the system of actions of the child and the teacher have a very great influence upon the orientation towards the acting communication.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8852
Updated:
2018-12-20 22:55:27
Metrics:
Views: 57    Downloads: 21
Export: