Bankininkystė Lietuvoje 1795-1915 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bankininkystė Lietuvoje 1795-1915 m
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos bankas, 2011.
Pages:
632 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Santrumpos — Pratarmė — Kreditas ir kredito įstaigos Lietuvoje 1795-1860 metais — Kredito santykių formavimosi ir sklaidos trukdžiai — Bankininkystės sektoriaus kontūrai ir kredito santykių bruožai — Dvarininkų kreditavimas — Pramonės, prekybos ir miestų kreditavimo fragmentai — Valstiečių kreditavimo įstaigos — Sunkus naujo pobūdžio kredito įstaigų steigimo procesas pobaudžiaviniais laikais — Lietuvos ekonominis engimas — Viešojo kredito badmetis 1859-1872 metais — Akcinių bankų ir kooperatinių kredito įstaigų steigimas — Palūkininkystės paplitimas — Hipotekos kredito įstaigos — Vilniaus žemės bankas: veikla ir vaidmuo — Sankt Peterburgo-Tulos žemės banko skolinamosios veiklos Lietuvoje bruožai — Valstiečių žemės banko skyriai Lietuvoje — Bajorų žemės banko Vilniaus skyrius – stambiosios žemėvaldos rusifikavimo centras — Vilniaus miesto kredito bendrovė — Panevėžio miesto bankas — Stambaus ir vidutinio verslo trumpalaikio kreditavimo įstaigos — Valstybinio banko Vilniaus ir Kauno skyriai — Vilniaus privatinis komercijos bankas — Kitų komercinių bankų ekspansija į Lietuvą — Savitarpio kredito bendrovės ir jų veiklos bruožai — Individualios bankinės įstaigos — Smulkių prekių gamintojų kredito įstaigos — Skolinamosios taupomosios draugijos XIX a. pabaigoje — Kredito draugijos 1907-1915 m. — Luominės kredito įstaigos XX a. pradžioje — Valstybinių taupomųjų kasų sklaida ir vaidmuo — Kasų statusas ir jo pokyčiai — Kasų tinklo formavimosi istorija — Indėlių telkimo rezultatai — Kasų vaidmuo — Miestų smulkaus kredito įstaigos — Tarnautojų skolinamosios taupomosios kasos — Žydų labdaringos skolinamosios draugijos — Vilniaus miesto lombardas — Išvados — Šaltinių ir literatūros sąrašas — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Bankai; Bankininkystės istorija; Hipoteka; Indėliai; Kreditas; Kreditas ir kredito įstaigos; Kredito bendrovės; Kredito kooperacija; Kredito įstaigos; Lietuva; Lietuvos akciniai bankai; Lietuvos bankininkystės istorija XIX a.; Lombardai; Taupomosios kasos; Vertybiniai popieriai; Žydų skolinamosios draugijos.
EN
Banking history; Banks; Credit; Credit and credit offices; Credit companies; Credit cooperations; Credit institutions; Deposits; Jews loan associations; Lithuania; Lithuanian banking history in 19th c.; Lithuanian stock banks; Mortgages; Pawnshops; Penny-banks.
Summary / Abstract:

LTŠiame darbe siekiama atskleisti bankininkystės sektoriaus formavimąsi, jo sandarą, raidos tendencijas ir trukdžius, carinės kredito politikos tikslus. Bankininkystės istoriją mėginama nagrinėti atsižvelgiant į ekonominius ir imperinius procesus. Nedaug dėmesio skiriama tinkamai kitų mokslininkų ištyrinėtai XIX a. pabaigos-XX a. pradžios ūkio istorijai, bankininkystės praeitis šiek tiek atsiejama. Tyrimo objektas yra bankininkystė Vilniaus, Kauno ir Suvalkų gubernijose, išskyrus tas kredito įstaigas, kurios veikė dabar Lietuvai nepriklausančiose žemėse. Nuosekliai (kai statistiniai duomenys neleidžia jų išskirti) šio principo nesilaikoma. Darbas pagrįstas gausia, pirmą kartą skelbiama archyvine medžiaga, kredito įstaigų ataskaitomis, gubernijų atmintinių knygelių informacija, teisės aktais ir literatūra. Tyrimą, jo baigtumą labai apsunkino duomenų (ypač XIX a.) stygius, jų prieštaringumas, abejotinas patikimumas. XIX a. pirmosios pusės bankininkystės istoriją daugiausia teko atkurti pagal informacijos fragmentus. Duomenų apie kredito įstaigų veiklą įvairiais laikotarpiais skirtingos bazės nulėmė darbo struktūrą, dėstymo išsamumą, baigtumą. Tik po ilgų dvejonių apsispręsta įvardyti (kai tai buvo įmanoma) kredito įstaigų steigėjus, akcininkus ir vadovus. Tokio apsisprendimo motyvas - gal tai pravers kitiems tyrinėtojams, biografinio žodyno sudarytojams, leidinio „Lietuvos valsčiai“ autoriams. [Iš pratarmės]

ISBN:
9789986651628
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28582
Updated:
2021-01-28 22:13:42
Metrics:
Views: 23    Downloads: 11
Export: