Logistikos įmonių darni plėtra panaudojant logistikos lygio indeksą (LPI)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Logistikos įmonių darni plėtra panaudojant logistikos lygio indeksą (LPI)
Alternative Title:
Sustainable development of logistical organization using the logistics performance index (LPI)
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2009, Nr. 4 (19), p. 84-92
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Darnus vystimasis; Logistika; Logistikos lygio indeksas; Logistikos lygio indeksas (LPI); Logistinės įmonės; Logistinės įmonės darnus vystimasis
EN
Logistic organizations; Logistics; Logistics Performance Index; Logistics Performance Index (LPI); Sustainable development; The sustainable development of logistic organization
Summary / Abstract:

LTVystant tarptautinius santykius, keičiantis inovacijomis, prekių ir paslaugų mainuose svarbūs yra logistiniai sprendimai ir logistinių įmonių plėtra. Panaudojant naujausius tyrimus ir žinias, pritaikius darnaus vystymosi idėją logistikos įmonių veikloje, norima paskatinti jų plėtrą. Dažniausiai darnaus vystymosi samprata apsiriboja globaliu, nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu, dar pasitaiko, kad konkrečios organizacijos bando įgyvendinti darnaus vystymosi principus praktiškai, neanalizuojant kaip konkreti verslo šaka atrodo darnaus vystymosi kontekste. Lyginant tarpusavyje ES šalių logistikos lygio indeksą (LPI) aprašomos priežastys dėl kurių šalys pirmauja arba atilieka. Išanalizavus ir susisteminus darnaus vystymosi bei logistinio indekso duomenimis, pateiktas modelis, kuriame parodomos logistinių įmonių plėtros galimybes per darnų vystymąsi. [Iš leidinio]

ENThe article analyses sustainable development and possibility to use it in logistical organizations. This is helped by using LPI. It is complemented by a number of qualitative and quantitative indicators of the domestic logistics environment, institutions, and performance of supply chains (such as costs and delays). The LPI and its indicators point to significant differences in logistics performance across countries and regions. Countries that top the LPI ranking are typically key players in the logistics industry, while those at the bottom are often trapped in a vicious circle of overregulation, poor quality services, and underinvestment. Among developing countries, logistics overachievers are also those experiencing economic growth led by manufactured exports. The authors provide the universal model of sustainable development and logistical organizational relationships in organisation, which could be successfully used for organisation management by any manager who has appropriate theoretical and practical background. On this model there are three levels: ecological, economical and social. In all these levels are some realistic criteria’s for sustainable development in logistic organizations. [From the publication]

ISSN:
1822-6760, 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23732
Updated:
2018-12-17 12:36:31
Metrics:
Views: 26    Downloads: 14
Export: