Karo pedagogika Lietuvoje (1918-1940 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Karo pedagogika Lietuvoje (1918-1940 m.)
Publication Data:
Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2007.
Pages:
478 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė / Algirdas Ažubalis — Lietuvos kariuomenės karininkų rengimo ir jų kvalifikacijos tobulinimo sistema (1919–1940 m.) / Feliksas Žigaras — Karo mokykla — Aspirantų tarnyba — Karininkų kursai: Kursų poreikis ir jų organizavimo pradžia; Aukštieji karininkų kursai; Karo technikos karininkų kursai — Aukštoji karo mokykla — Pagrindiniai istoriniai lietuviškieji karo pedagogikos šaltiniai / Algirdas Ažubalis, Rolanda Kazlauskaitė-Markelienė — Karo pedagogikos raidos pasaulyje nušvietimas — Karo pedagogikos tikslai ir uždaviniai — Bendroji psichologija, kaip karo pedagogikos dalis — Etika, kaip karo pedagogikos dalis — Karių auklėjimo metodika (karinė hodegetika) — Karinė didaktika — Psichologinės karininkų ugdymo ir saviugdos problemos tarpukario Lietuvoje / Bronius Puzinavičius — Karininko asmenybė ir socialinis vaidmuo — Karininkas auklėtojas — Karininkas mokytojas — Karininkas vadas — Karininkų etinis auklėjimas prieškario Lietuvoje / Audronė Petrauskaitė — Karininkijos dorovinių problemų sprendimas Lietuvoje 1918–1940 m. / Audronė Petrauskaitė — Kareivių ir karininkų išsilavinimo bei kultūros lygio kėlimas nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje (1918–1940 m.) / Algirdas Ažubalis, Rolanda Kazlauskaitė-Markelienė — Kareivių raštingumo ir kultūros lygis pirmuoju Nepriklausomos Lietuvos dešimtmečiu — Kareivių išsilavinimo ir kultūros lygio kilimas antruoju Nepriklausomos Lietuvos dešimtmečiu — Karininkų išsilavinimo ir kultūros lygio kėlimo problemos — Karo pedagogika kaimyninėse šalyse XX a. pirmoje pusėje / Algirdas Ažubalis, Rolanda Kazlauskaitė-Markelienė — Jie kūrė karo pedagogiką Lietuvoje / Algirdas Ažubalis — Išvados — Military Pedagogy in Lithuania (in the years 1918-1940). Summary — Sutrumpinimai — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Karinis rengimas.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje analizuojama karo pedagogikos raida Lietuvoje: išnagrinėta karininkų rengimo Lietuvoje 1919-1940 m. sistema, aptarti pagrindiniai istoriniai lietuviškieji karo pedagogikos šaltiniai, išanalizuotos psichologinės, etinės ir dorovinės karininkų rengimo problemos. Plačiai aptartas kareivių ir karininkų išsilavinimo bei kultūros lygio kėlimas - andragoginė Lietuvos kariuomenės veikla. Apžvelgti ir gerosios pedagoginės patirties perėmimo iš kitų valstybių klausimai. Pateiktos ir išanalizuotos 77 asmenų, kūrusių karo pedagogiką Lietuvoje, biografijos.

ENThe monograph analyzes the development of military pedagogics in Lithuania: examines the system of preparation of officers in Lithuania in 1919-1940, discusses the main historic Lithuanian sources of military pedagogics, analyzes the psychological, ethical and moral problems, pertaining to training of officers, provides a broad discussion of raising of the level of education and culture of soldiers and officers, i. e. the angradogical activities of the Lithuanian army. The issues of taking over of good pedagogical practice from other countries are also overviewed. Biographies of 77 persons, who were involved in developing of military pedagogics in Lithuania, are presented and analyzed.

ISBN:
9789955423584
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13462
Updated:
2021-03-05 10:18:38
Metrics:
Views: 25    Downloads: 10
Export: