Būsimųjų kūno kultūros specialistų nuostatų į dorovines vertybes sporte kaita studijų metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų kūno kultūros specialistų nuostatų į dorovines vertybes sporte kaita studijų metais
Alternative Title:
Changes of attitudes towards moral values in sports of would-be specialists of physical education and sport on their entrance to academy and before graduation
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2008, Nr. 4 (54), p. 21-27
Keywords:
LT
Dorovinės vertybės; Garbinga kova; Nuostatos; Sportinės veiklos dalyvių elegsys; Sportinės veiklos dalyvių elgesys; Studentų nuostatos.
EN
Attitudes; Fair play; Moral values; Participants behaviour in sports activity; Student's participant's behaviour in sport activity; Students attitudes; Students' attitude.
Summary / Abstract:

LTDarbe siekta tikslo – nustatyti būsimųjų kūno kultūros ir sporto specialistų nuostatų į dorovines vertybes sporte kaitą studijų metais. Nuostatų kaitai įvertinti buvo pasirinktas kohortinis tyrimo modelis apklausiant reprezentatyvią studentų imtį pirmame kurse (n=181) ir po trejų metų ketvirtame kurse (n=141). Apklausos metu buvo naudojamas autoriaus parengtas klausimynas, kurį sudarė aštuonios skalės. Lyginant studentų tyrimo pirmame ir ketvirtame kursuose duomenis, neatskleista statistiškai reikšmingų skirtumų, tačiau buvo pastebėtos kai kurios pokyčių tendencijos. Ketvirtame kurse studentai griežčiau vertina pagarbą komandos nariams ir varžovui, taip pat dažniau mano, jog sporto aistruoliai turi gerbti sportinės kovos dalyvius. Tačiau studentų nuomonė apie tai, kaip turi elgtis treneris su sportininkais ir sportininkai su treneriu, liko nepakitusi. Analogiškai tiek studijų pradžioje, tiek ir joms baigiantis studentams atrodo, kad mažiausiai svarbu yra gerbti sportinės kovos taisykles ir būti patiems sportininkams atsakingiems už savo elgesį sportinėje veikloje. Nenustatyta statistiškai reikšmingų tiek merginų, tiek vaikinų vertinimo duomenų skirtumų pirmame ir ketvirtame kurse. Pastebėtos tik tendencijos, jog merginos ketvirtame kurse rečiau nei pirmame pritarė, kad reikia rodyti pagarbą komandos nariams. Tarp vaikinų nustatyta priešinga tendencija. Tyrimo duomenų analizė parodė, jog studijų pabaigoje padaugėjo studentų, pritariančių, jog treneris gali skatinti sportininkus siekti pergalės bet kokia kaina, skatinti jų agresiją rungtyniaujant. Taip pat nesumažėjo studentų, abejojančių, ar sportininkai turėtų vykdyti garbingos kovos principams prieštaraujančius trenerio reikalavimus. [Iš leidinio]

ENThe aim of the study was to establish the changes of attitudes of would-be specialists' of physical education and sport towards moral values in sport during the study process. The author used the self-devised questionnaire which included eight subscales: respect for the opponent, respect for the rules of the games, respect for the teammates, respect for the coach (by eight-item), athletes' personal responsibility, coach's personal responsibility (by 14-item), sports fans' respect for the contest and sports fans' personal responsibility (by seven-item). Responses are made by on a 5-point Likert-type scale (from strongly agree to strongly disagree). Also there was question about students' physical activity and demographic items. By employing longitudinal (repeated type) research design students were investigated twice: the first time in the first year (n=181) and the second time in the fourth year (n=141). Data collection took place at the auditorium separately with each group of the student. The research carried out didn't prove statistically significant differences when analysing changes of students' attitudes towards moral values in sport, but showed some tendencies. The fourth year students more emphasized such moral values as athlete's respect for the team-mates, competitors, sports fans' respect for the contest. There were no changes when analysing students' attitudes to coaches' personal responsibility and athlete's respect for the coach.The results revealed that on their entrance to academy, as well as just before graduation, would-be specialists more seldom underlined respect for the rules of the sports competition and personal responsibility of an athlete. No statistically significant differences were established comparing boys' and girls' changes of attitudes towards moral values in sports compared to their data at the beginning and at the end of the study. We only noticed a tendency that girls in the fourth year compared to their attitudes at the beginning of study more seldom emphasized athletes' respect for the team-mates. Boys, contrary to girls, more emphasized respect for the teammates. The results revealed that just before the graduation of the academy the number of students who approved coaches' demand that their players played aggressively and seeked victory by all-means increased. However, there were quite many students who were uncertain when evaluated coaches' demands to play unfairly. We noticed only tendency that students who actively participate in sport in the fourth year compared to their attitudes at the beginning of the study more emphasized respect for the team-mates and sports fans' respect for the contest and sports fans' personal responsibility. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35545
Updated:
2018-12-16 23:26:45
Metrics:
Views: 3
Export: