Concept of self-employment

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Concept of self-employment
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 262-274
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Savarankiškas užimtumas; Savarankiško užimtumo ekonominės teorijos; Savarankiško užimtumo sociologinės - psichologinės teorijos; Self-employment; Economic theories of self-employment; Sociological-psychological theories of self-employment.
Keywords:
LT
Savarankiškas užimtumas; Savarankiško užimtumo ekonominės teorijos; Savarankiško užimtumo sociologinės - psichologinės teorijos; Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict.
EN
Economic theories of self-employment; Self-employment; Sociological-psychological theories of self-employment.
Summary / Abstract:

LTSavarankiškas užimtumas (savisamda) yra būdas sumažinti nedarbą, skatinti ekonominį augimą, inovacijas ir naujoves. Mokslinė literatūra siūlo savisamdą apibrėžti kaip supaprastintą antreprenerystės formą, kai asmuo apjungdamas finansinius išteklius ir asmeninius gebėjimus siūlo rinkai produktus ar paslaugas siekdamas gauti finansinę ar nefinansinę naudą ir prisiimdamas savisamdos riziką. Straipsnio tikslas – apibrėžti savarankiško užimtumo formavimąsi, remiantis savisamdos teorijų analize. Savisamdos teorijos yra klasifikuojamos į keletą grupių: ekonominės ir sociologinės-psichologinės, o taip pat „stūmimo“ ir „traukimo“ teorijos. Ekonominės teorijos interpretuoja asmens finansinius motyvus siekti nuosavo verslo, o sociologinės-psichologinės savisamdos teorijos apibrėžia nefinansinius savisamdos tikslus, tokius, kaip vengimas diskriminacijos darbo rinkoje, psichologinis komfortas darbe, tikslų įgyvendinimas, kuris priverčia individą tapti save samdančiu asmeniu. „Stūmimo“ savisamdos teorijų grupė apima teorijas, kurios savisamdą laiko alternatyva išvengti nedarbo, psichologinio diskomforto ir pan.; „traukimo“ savisamdos teorijos traktuoja savisamdą kaip norą uždirbti pajamas realizuojant savas idėjas. Straipsnyje buvo nustatytos savisamdos augimo prielaidos: didesnės finansinės naudos siekimas, diskriminacija darbo rinkoje, nepasitenkinimas esama situacija darbo rinkoje, galimybė įgyvendinti asmeninius tikslus, galimybė išvengti nedarbo.

ENThe article deals with the theories that explain the growth of self-employment and help to determine the presumptions of the self-employment growth. Self-employment theories are classified to several groups, i.e. the economic and sociological-psychological as well as the “push” and “pull” theories. Economic theories of self-employment interpret financial motives of the person to pursue own business, while sociologicalpsychological theories of self-employment determine non-financial objectives of self-employment such as the avoidance of discrimination in the labor market, psychological comfort at work, implementation of goals that make an individual decide to become self-employed person. The group of “push” self-employment theories include the theories that treat self-employment as an alternative to avoid unemployment, psychological discomfort, etc.; while the group of “pull” self-employment theories treat self-employment as the desire to earn the income by realizing own ideas. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26954
Updated:
2016-12-24 12:06:06
Metrics:
Views: 22    Downloads: 2
Export: