Teacher training via distance learning focussed on educational issues of information technology

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Teacher training via distance learning focussed on educational issues of information technology
Alternative Title:
Nuotolinis mokytojų mokymas informacinių technologijų naudojimo edukaciniais klausimais
In the Journal:
Informatics in education. 2004, Vol. 3, No. 2, p. 179-190
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education; Nuotolinis mokymas ir mokymasis / Distance teaching and learning; Technologijos / Technologies; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas pedagogų informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) kvalifikacijos tobulinimas nuotoliniu būdu naudojant specialiai tam parengtą kursą, atitinkantį pedagogų kompiuterinio raštingumo standartą, sudarytą iš dviejų dalių: technologinės ir edukacinės. Technologinė dalis glaudžiai siejasi su Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimo (ECDL) reikalavimais. Edukacinė dalis apima keturias kvalifikacinių reikalavimų grupes: 1) mokėti naudoti IKT ugdymo procese; 2) gebėti sistemingai ugdyti savo ir moksleivių informacinę kultūrą; 3) žinoti profesinės kompetencijos tobulinimo, naudojant IKT, būdus; 4) žinoti pagrindines edukacinės informacijos kūrimo bei sklaidos internete formas bei šios veiklos svarbą. Edukacinei daliai paruošta mokymo medžiaga 40-60 valandų trukmės kursams naudojant nuotolinio mokymo priemones (WebCT). Pirmasis medžiagos variantas buvo išbandytas surengus žvalgomuosius kursus, kuriuose dalyvavo 107 pedagogai. Mokymo medžiaga buvo taisyta atsižvelgiantį kursų dalyvių pageidavimus: išplėstos kai kurios temos, prijungtas pateikčių naudojimo modulis. Naujuose kursuose 2002 metų pabaigoje dalyvavo apie 900 mokytoju. Buvo registruojami tik tie dalyviai, kurie turėjo pakankamų standarto technologinės dalies žinių. Visi pedagogai regioniniu principu buvo padalinti į kelias grupes, kiekvieną grupę konsultavo ir vertino paskirtas konsultantas.Norėdami sėkmingai baigti kursus mokytojai turėjo išlaikyti testą bei parengti pateiktis. Į testo klausimus sėkmingai atsake 84%, pateiktis parengė 93% dalyvių. Testo rezultatų analizė leido daryti išvadą, kad edukacinę dalį gerai suprato visų specialybių pedagogai – vidutiniškai atsakyta apie 26,5 klausimo iš 30 pateiktų (teigiamas įvertinimas nuo 24). Šių kursų pabaigoje buvo pataisytos mokymo medžiagoje likusios smulkios klaidos, patikslinti reikalavimai pateikties ruošimui. Planuojama apmokyti apie 5000 Lietuvos mokytojų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Edukaciniai klausimai; Informacinės technologijos; Kompiuterinio raštingumo standartai; Kompiuterinio raštingumo standartas; Mokytojų ugdymas; Mokėjimo naudotis kompiuteriais standartas; Nuotolinis mokymas; Nuotolinis mokymasis; Pedagogų ugdymas; Distance learning; Educational issues; Information technologies; Information technology; Standard of compiuter literacy; Standard of computer literacy; Teacher education.

ENThis paper deals with the main problem of involving information technology in teacher education - structure and contents of teachers' training courses based on distance learning. In Lithuania, the Standard of computer literacy for educators has been developed. It should be the main source of all teachers' training courses on information technology. The Standard consists of two parts: technological and educational. The main attention of the paper is paid to the analysis and requirements of the educational part that becomes more and more urgent: it requires some psychological, cognitive, social, and pedagogical knowledge referring to the information technology usage in education. This paper comprehensively covers the problems of application of information technology in education, course planning, and implementation of distance teaching, it referring to the teachers' training course on educational issues of information technology via distance learning, carried out by the Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania and organized by the Centre of Information Technologies of Education, and summarises its results. [From the publication]

ISSN:
1648-5831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26565
Updated:
2018-12-17 11:24:38
Metrics:
Views: 30
Export: