Prielaidos merginų profesinio identiteto vystymuisi technologijos ir fizinių mokslų studijose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Prielaidos merginų profesinio identiteto vystymuisi technologijos ir fizinių mokslų studijose
Alternative Title:
Preconditions for the development of professional identity of young women in technological and physical studies
In the Journal:
Lyčių studijos ir tyrimai. 2008, 5, p. 84-90
Keywords:
LT
Lyčių studijos; Profesinis identitetas; Sexual studies; Technologiniai mokslai.
EN
Gender studies; Profesional identity; Professional identity; Social siciens; Technological sciences.
Summary / Abstract:

LTMoterų trūkumas pramonei aktualiose srityse yra jau keletą metų ES viena aktualiausių mokslinių tyrimų sričių. Technologinių ir fizinių mokslų sektorius išsiskiria kaip išskirtinai „vyriška“ profesinė sritis, todėl moterims įgyti šias profesijas bei siekti karjeros yra ypač sunku. [...] Teorinėje dalyje apibrėžiami asmenybiniai ir sociokultūriniai veiksniai darantys įtaką profesinio identiteto formavimuisi bei vystymuisi. Straipsnyje pristatoma tyrimo, realizuoto vykdant Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojamą projektą „Jaunų moterų įgalinimas profesinei karjerai universitetinėse technologijos ir fizinių mokslų studijose Lietuvoje“, dalis. Anketinėje apklausoje dalyvavo 481 respondentai, studijuojantys fiziką, informatiką bei mechaniką ir atstovaujantys 5 Lietuvos universitetams. Straipsnyje analizuojami kokybiniai duomenys, kuriais respondentai argumentuoja, kodėl savo būsimą specialybę vertina kaip tinkamesnę vienai ar kitai lyčiai. Tyrimo duomenų analizė atskleidė, jog fizinius ir technologijos mokslus studijuojančios jaunos moterys patiria daug sunkumų, apsunkinančių jų profesinio identiteto vystymąsi studijų metu, taip pat ir teigiamą savo profesinio tinkamumo vertinimą bei profesinės motyvacijos raišką. Konstatuota, jog universitetinė aplinka ir ypač dėstytojų diskriminuojamas požiūris į technologinius bei fizinius mokslus studijuojančias jaunas moteris neįgalina merginų sėkmingai profesinei karjerai, nes nestimuliuoja profesinio identiteto vystymosi bei teigiamo savo profesinio tinkamumo vertinimo. [Iš leidinio]

ENLack of women in the industry-relevant areas for several years has been one of the most pressing areas of research in the EU. Technological and natural sciences sector stands out as an exclusively “masculine” professional field, thus, it is particularly difficult for women to become qualified and pursue career in this field. The theoretical part defines personal and socio-cultural factors influencing the formation and development of professional identity. The article presents part of a research carried out through the implementation of a project funded by the Lithuanian State Science and Studies Foundation, titled “Empowerment of Young Women for a Professional Career in University Studies of Technological and Natural Sciences”. 481 respondents, studying physics, computer science and mechanics, and representing 5 Lithuanian universities, took part in a questionnaire survey. The article analyses qualitative data that serve as an argument for the respondents as to why they regard their future speciality as more suitable to a particular gender. The analysis of the results of the research revealed that during their studies young women studying natural and technological sciences undergo many difficulties impeding the development of their professional identity, as well as positive assessment of their professional suitability and the expression of professional motivation. It has been concluded that a university environment and particularly teachers’ discriminatory attitude towards young women studying technological and natural sciences do not empower them for a successful professional career, as they do not stimulate their professional identity development and positive evaluation of their professional suitability.

ISSN:
1822-6310
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26545
Updated:
2018-12-17 12:22:37
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: