Baltijos šalių listinguojamų įmonių kapitalo struktūros sąsajų su vidiniais ir išoriniais veiksniais vertinimas ekonominio šoko metu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltijos šalių listinguojamų įmonių kapitalo struktūros sąsajų su vidiniais ir išoriniais veiksniais vertinimas ekonominio šoko metu
Alternative Title:
Evaluation of the company's capital structure determining internal and external factors in Baltic States during an economic shock
In the Journal:
Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika [Accounting theory and practice]. 2023, t. 27, 1 html
Keywords:
LT
Estija (Estonia); Latvija (Latvia); Lietuva (Lithuania); Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital; Verslas / Business.
Summary / Abstract:

LTKapitalo struktūros formavimo ir valdymo sprendimai yra svarbūs instrumentai įmonių finansų valdyme ypač ekonominių sukrėtimų metu. Tad pastarųjų metų iššūkiai (ekonominis šokas) formuoja poreikį įvertinti, kaip įmonių kapitalo struktūra kinta priklausomai nuo išorinių bei vidinių veiksnių. Tyrimo tikslas – įvertinti Baltijos šalių listinguojamų įmonių kapitalo struktūros kitimo tendencijas bei sąsajas su vidiniais ir išoriniais veiksniais. Tyrimo objektas – Baltijos šalių listinguojamų įmonių kapitalo struktūra, jos sąsajos su išoriniais ir vidiniais veiksniais ekonominio šoko metu. Siekiant įgyvendinti tyrimo tikslą, taikomi regresinės, koreliacinės, ekspertinio vertinimo, sintezės, lyginamosios analizės metodai. Remiantis koreliacine analize buvo identifikuota, jog Baltijos listinguojamų įmonių kapitalo struktūra kinta priklausomai nuo analizuojamo periodo, o pokyčiai labiausiai yra sąlygojami tokio vidinio veiksnio, kaip grynasis pelningumas. Remiantis regresine analize buvo nustatyta, jog ekonominio šoko metu labiausiai įsiskolinimo koeficientas buvo veikiamas mokestinės naštos. Tai iš dalies parodo, jog ekonominio šoko metu Baltijos listinguojamų įmonių kapitalo struktūra buvo labiau veikiama išorinių veiksnių. Reikšminiai žodžiai: kapitalo struktūra, ekonominis šokas, išoriniai veiksniai, vidiniai veiksniai, Baltijos listinguojamos įmonės. [Iš leidinio]

ENCapital structure’s formation and management decisions are one of the most important instruments to corporate financial management, enabling relevant business perspectives. The challenges of recent years and the increasing uncertainty in the economy make it necessary to assess how changes in capital structure are influenced by external and internal factors. Consequently, the purpose of the research is to evaluate the fluctuation trends in the capital structure of listed companies in the Baltic States and the correlation between the capital structure and internal and external factors. The object of the research is the financial data and correlation between the capital structure of listed companies in the Baltic States and external and internal factors. In order to achieve the research objective comparative, synthesis, regression, correlation and expert evaluation methods are applied. Furthermore, external financing of company investments generally decreased during the economic shock. Results of correlation analysis show that the capital structure of Baltic listed companies changes depending on the analysed period and the strongest impact on changes makes such internal factor as net profitability. On the basis of regression analysis it was determined that the leverage ratio was most affected by tax burden during the economic shock. This partly indicates that during the economic shock, the capital structure of Baltic listed companies was more influenced by external factors. Keywords: capital structure, economic shock, external factors, internal factors, Baltic listed companies. [From the publication]

DOI:
10.15388/batp.2023.50
ISSN:
1822-8682; 2538-8762
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/103147
Updated:
2023-08-15 15:47:49
Metrics:
Views: 18    Downloads: 6
Export: