Apie muzikinio ugdymo reikšmę, tikslus, uždavinius ir galimybes mokykloje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Apie muzikinio ugdymo reikšmę, tikslus, uždavinius ir galimybes mokykloje
Alternative Title:
On the signiface, aims, objectives and possibilities of music education at school
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2008, Nr. 9, p. 15-25
Keywords:
LT
Meninis ugdymas / Art education; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma jau daugiau kaip 30 metų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų viduriniosiose klasėse taikomos E. Balčyčio parengtos kompleksinio muzikinio ugdymo sistemos samprata apie muzikinio ugdymo reikšmę, tikslus, uždavinius ir galimybes mokykloje. Šis tekstas yra tiesiogiai susijęs su žurnale „Kūrybos erdvės“ skelbtais straipsniais „Etnomuzika muzikinio ugdymo sistemoje“ (2004, nr. 1) „Kompleksinio muzikinio ugdymo koncepcija“ (2005, nr. 2), „Music Education System and its Principles at Lithuanian School“ (2006, nr. 5) ir yra tarytum šios sistemos pristatymo žurnalo skaitytojams tęsinys. Todėl, skaitant šį straipsnį, pravartu po ranka turėti ir minėtuosius (Balčytis, 2004, 2005, 2006). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Galimybės; Kompleksinis ugdymas; Muzikinio ugdymo sistema; Muzikinio ugdymo sistema, reikšmė, tikslai, uždaviniai, galimybės, kompleksinis ugdymas; Reikšmė; Tikslai; Uždaviniai; Aims, objectives, possibilities; Complex education; Music education system; Music education system, Value, Goals, Challenges, Opportunities, Education Complex; Music education system, significance, aims, objectives, possibilities, complex education; Significance.

ENThe article presents the conception of a complex music education system developed by E. Balčytis and practised for over 30 years in secondary schools of Lithuania as well as the significance, aims, objectives and possibilities of music education at school. The article is related to previously published articles "Etnomuzika muzikinio ugdymo sistemoje"("Ethnic Music in the System of Music Education") (No. l, 2004), "Kompleksinio muzikinio ugdymo koncepcija" ("The Concept of Complex Music Education") (No. 2, 2005), "Music Education System and its Principles at Lithuanian School" (No. 5, 2006) which were published in the journal "Kūrybos erdvės"/"The Spaces of creation". As the article serves as a continuation of presentation of a complex music education system to the readers of the journal, it is worth having the above listed articles (Balčytis, 2004, 2005, 2006) close when reading the article. [From the publication]

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25760
Updated:
2018-12-17 12:22:05
Metrics:
Views: 85    Downloads: 20
Export: