Kompleksinio muzikinio ugdymo koncepcija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompleksinio muzikinio ugdymo koncepcija
Alternative Title:
Concept of complex music education
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2005, Nr. 2, p. 13-21
Summary / Abstract:

LTJau daugiau kaip 30 metų, kai Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų viduriniosiose (V-X) klasėse muzikos mokoma pagal šio straipsnio autoriaus išpuoselėtą kompleksinio muzikinio ugdymo sistemą, jo bei su bendraautoriais parengtus muzikos vadovėlius, metodines knygas mokytojams, fonochrestomatijas ir kitas mokymo priemones. Ši sistema nuolat tobulinama ir atnaujinama ( naujausi muzikos vadovėliai ir fonochrestomatijas – iš viso 6 vadovėliai ir 6 kompaktinių plokštelių komplektai – antologijos – išleisti 1999 – 2004 metais). Vadovėlių tiražai kasmet atnaujinami. Straipsnyje aptariama kompleksinio muzikinio ugdymo viduriniosiose bendrojo lavinimo mokyklos klasėse esmė, sandara, eksperimentinių tyrimų rezultatai. [Iš leidinio]

ENFor more than 30 years, in the middle classes (V-X) of Lithuania's general education schools music has been taught according to this article's author’s well honed Integrated musical training system, music handbooks prepared by the author in collaboration with co-authors, method textbooks for teachers, fonochrestomathies and other teaching media. This system is continually being improved and renewed (the latest music handbooks and fonochrestomathies – a total of 6 handbooks and 6 compact disc sets – anthologies – were issued from 1999 to 2004). More handbooks are printed annually. The article discusses the essence and structure of Integrated musical training in the middle classes of Lithuania's general education schools and the results of experimental studies. [From the publication]

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/774
Updated:
2018-12-20 23:04:14
Metrics:
Views: 24    Downloads: 8
Export: