Music Education System and its Principles at Lithuanian School

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Music Education System and its Principles at Lithuanian School
In the Journal:
Kūrybos erdvės. 2006, Nr. 5, p. 8-14
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Muzikos pedagogika; Sistema; Principai; Kompleksinis mokymas; Koncentriškumas; Music education; Complex education; Concentricity.
Keywords:
LT
Kompleksinis mokymas; Koncentriškumas; Meninis ugdymas / Art education; Principai; Sistema.
EN
Complex education; Concentricity.
Summary / Abstract:

LTTeorinė ir metodinė sistema, sukurta straipsnio autoriaus, kartu su jo išleistais muzikos vadovėliais, mokytojo knygomis, kompaktiniais diskais bei kitomis mokymo priemonėmis, yra naudojama Lietuvos vidurinėse mokyklose (V-X klasės) daugiau nei 30 metų. Ši sistema yra nuolat tobulinama ir atnaujinama (6 naujausi muzikos vadovėliai ir kompaktinių diskų rinkiniai buvo išleisti 2000-2004 metais). Straipsnyje pateikiami muzikos ugdymo istorijos pagrindai, liaudies muzikos švietimo tradicijos, muzikos pedagogikos ypatumai po to, kai Lietuva buvo apkrikštyta ir buvo atidarytos pirmosios lietuviškos mokyklos. Daugiausia dėmesio skiriama dabartiniams muzikos mokymo Lietuvos vidurinėse mokyklose (V-X klasėse) principams. [Iš leidinio]

ENTheoretical and methodological system created by the author of the article together with his published music textbooks, teacher‘s textbooks, compact disks and other teaching aids has been used in Lithuanian secondary schools (V-X grades) for more than 30 years. This system is constantly being improved and updated (6 new music textbooks and sets of CDs were released in 2000-2004). The article presents basic facts of history of music education, educations traditions of folk music, features of musical pedagogy after Lithuania was baptized and first Lithuanian schools were established. Main attention is given to present guidelines of teaching music in Lithuanian secondary schools (in V-X grades).

ISSN:
1822-1076
Related Publications:
Apie muzikinio ugdymo reikšmę, tikslus, uždavinius ir galimybes mokykloje / Eduardas Balčytis. Kūrybos erdvės. 2008, Nr. 9, p. 15-25.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4399
Updated:
2018-12-20 23:09:10
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: