Interneto svetainių kokybės vertinimo ypatumai.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Interneto svetainių kokybės vertinimo ypatumai
In the Journal:
Ekonomika. 2006, t. 75, p.77-90
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTViena iš svarbių kiekvienos organizacijos veiklos sričių yra informacijos paskirstymas ir bendravimas su klientais. Būtent šiam tikslui ir kuriami interneto produktai: informacinės svetainės, portalai, elektroniniai katalogai- parduotuvės. Lietuvoje dažniausiai naudojama interneto produkto forma yra interneto svetainė. Todėl svarbu atskleisti interneto svetainės kokybę ir jos svarbiausias dimensijas, nustatyti šio produkto vartotojų lūkesčius ir prioritetus. Tai aktualu ir interneto svetainės kūrėjui, ir užsakovui, ir svetainės lankytojui. Lietuvoje dar nėra susiformavusios universalios interneto svetainės kokybės vertinimo kriterijų ir metodų bei instrumentų sistemos. Tai apsunkina šių produktų plėtrą ir komercializaciją. Darbo tikslas – atskleisti interneto svetainės kokybės vertinimo kriterijus, parengti jos vertinimo metodiką ir ja remiantis atlikti konkrečios organizacijos interneto svetainės kokybės tyrimą. Straipsnis parengtas remiantis mokslinės ir metodologinės literatūros analize ir šio darbo autorių atlikto tyrimo rezultatais. Interneto svetainės kokybės vertinimas atliktas naudojant ekspertinio vertinimo metodą, svetainės lankytojų apklausą bei testuojant svetainę Validator, Temesis ir Watchfire ir kitomis priemonėmis. Parengta interneto svetainių kokybės vertinimo metodika, kuri panaudota tiriant Vilniaus universiteto svetainės kokybę.Metodika pagrįsta veikėjų požiūrio metodologija – objekto vertinimas iš skirtingų pozicijų ir suteiktų prasmių komunikavimas tarp veikėjų lemia nagrinėjamo objekto naujo lygmens suvokimą, leidžia geriau pažinti kiekvienos veikėjų grupės tikslus ir lūkesčius bei vertinimus. Pirmame tyrimo etape testavimais yra nustatoma svetainės atitiktis World Wide Web konsorciumo žiniatinkliams nustatytiems reikalavimams bei identifikuojami trūkumai, kurie gali būti panaikinami programiniu būdu. Antrame tyrimo etape svetainės kūrėjai patys vertina savo sukurto produkto kokybę, remdamiesi autorių parengtu klausimynu. Tai leidžia tiksliau apibrėžti svetainės paskirtį, numatyti kūrėjų požiūriu tobulintinas sritis ir svetainės plėtros kryptis. Trečiame etape atliekama interneto svetainės lankytojų apklausa, kuri atskleidžia vartotojų nuomonę apie svetainę, jų poreikius ir lūkesčius. Šiam etapui reikia gilios analizės. Remiantis lankytojų išsakyta nuomone, galima koreguoti svetainės tobulinimo ir plėtros kryptis ir identifikuoti jų poreikius. Visi tyrimo rezultatai apibendrinami pagal atskirus svetainės vertinimo modulius ir pagal vertintojų grupes. Parengti pasiūlymai, kaip pagerinti svetainės turinį, matomumą, surinkimą, techninius kokybės aspektus ir paslaugas. Tyrimas parodė, kad siūloma metodika yra veiksminga sisteminio interneto svetainės kokybės vertinimo ir gerinimo priemonė bei gali padėti svetainių kūrėjams ir prižiūrėtojams nustatyti jos trūkumus ir tobulintinas sritis, atsižvelgus į besikeičiančius vartotojų poreikius ir lūkesčius. [Iš leidinio]

ENThis article finds methods and techniques of web site quality evaluation. One of the most important activity areas for each organization is information distribution and communication with clients. For this purpose the Internet products, such as web sites, portals, e-catalogues and e-shops are created. It is a relatively cheap and interactive tool for advertising, informing, communication with clients and sales. In Lithuania web site is the most often used form of Internet product. That is why it is important to give a definition for web site quality, to outline its most important dimensions, to find out consumers’ expectations and priorities. It’s equally important for the consumers and the developers. In Lithuania, there is no common web site quality evaluation criteria, techniques or system of tools. Thus, there is created and sold product, web site, but there are no clearly described its quality requirements. Therefore this product’s expansion and commercialisation difficulty . The problem of web site quality evaluation should be analysed from different scientific, methodological and technical points. Web site is a complicated system consisting of interrelated elements. That is why, to evaluate its quality, a set of criteria and tools is necessary. The purpose of the present work was to disclose the contents of web site quality, to prepare its evaluation technique and to carry out a case study based on this technique. The publication is based on analysis of scientific and methodical literature, on the authors' quality research results.The evaluation of web site quality was based on the experts’ and users’ interrogatory and on testing by Validator, Temesis, Watchfire mechanisms. A web site quality evaluation technique was created; it was used in Vilnius University web site quality research. The aim was to find out web site quality evaluation from actors’ position. This will allow to analyze the gap between the users’ and the creators’ perception of web site quality, to identify users’ and creators’ priorities in site quality evaluation, and to find ways of harmonization between users’ specific needs and creators’ goals. Suggestions for the web site visibility, perception, technique, content and services improving were prepared. The proposed technique is intended not only for web site quality evaluation, but also for revealing its shortcomings, identifying the users expectations and priorities. The authors believe that the results of the study give useful guidelines on how to improve the quality of companies’ web sites. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4115
Updated:
2018-12-20 23:06:26
Metrics:
Views: 109    Downloads: 16
Export: